Архів : 2017

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності
станом на 31 грудня 2018 року1

(тис.грн)
 

Код за КВЕД-2010

Актив
необоротні активи оборотні активи необоротні активи та групи вибуття
на 1 січня 2018р. на 31 грудня 2018р. на 1 січня 2018р. на 31 грудня 2018р. на 1 січня 2018р. на 31 грудня 2018р.
Усього   43660752,9 47174442,5 70186432,4 80317626,5 49015,0 41158,6
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

A

10136228,2 13484464,0 28451143,6 30620410,6 18648,4 24402,7
Промисловість

B+C+D+E

15743697,9 18993143,5 16407432,9 18799720,9 1427,2 1008,9
Будівництво

F

1015156,9 1439891,1 2651598,8 3858306,1 17428,1 13389,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1591255,1 1577493,9 16568044,4 19873305,6 8332,7 711,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1324297,1 1499158,5 1541998,7 2046263,7 578,9 413,9
Тимчасове розміщування й організація харчування

I

109553,2 110971,4 54220,8 63771,4 36,4 36,4
Інформація та телекомунікації

J

47720,0 54340,5 83389,5 97230,4 99,7 28,7
Фінансова та страхова діяльність

K

129653,7 140847,7 104191,3 111637,0 104,0 113,0
Операції з нерухомим майном

L

7390922,3 7553950,8 3430918,8 3757244,9 2203,7 690,5
Професійна, наукова та технічна діяльність

M

123691,8 165577,4 247525,0 314351,1 148,2 148,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

5927358,9 1932436,8 592867,9 672951,9 215,8
Освіта

P

6992,6 6794,9 6938,9 6798,8
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

77110,2 106364,0 30375,4 77180,3 7,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

6042,0 74073,2 2086,0 3444,2
Надання інших видів послуг

S

31073,0 34934,8 13700,4 15009,6
Продовження
 

Код за КВЕД-2010

Пасив
власний капітал довгострокові зобов’язання і забезпечення
на 1 січня 2018р. на 31 грудня 2018р. на 1 січня 2018р. на 31 грудня 2018р.
Усього   –30980910,7 32848494,4 24327256,0 25623149,6
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

A

–45797485,5 18789597,6 2156177,2 1838899,5
Промисловість

B+C+D+E

1218879,4 3527786,3 13619353,1 14817029,5
Будівництво

F

608255,7 793345,7 405975,6 648275,7
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1818033,4 2199388,3 4865332,2 4912022,3
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1108533,9 1249507,0 109336,5 166499,0
Тимчасове розміщування й організація харчування

I

127862,3 128274,9 2106,1 8695,8
Інформація та телекомунікації

J

78744,8 93452,0 689,7 746,6
Фінансова та страхова діяльність

K

112558,9 127062,4 27334,0 29225,4
Операції з нерухомим майном

L

3939851,5 4131422,4 2618177,7 2584372,6
Професійна, наукова та технічна діяльність

M

37562,1 –12091,7 135116,1 191965,6
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

5644925,4 1565457,7 383580,6 419307,5
Освіта

P

9643,6 9666,5 20,1 30,0
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

78420,9 141907,7 4046,7 6069,0
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

5346,4 71864,4
Надання інших видів послуг

S

27956,5 31853,2 10,4 11,1
Продовження
 

Код за КВЕД-2010

Пасив

Баланс

поточні зобов’язання і забезпечення зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
на 1 січня 2018р. на 31 грудня 2018р. на 1 січня 2018р. на 31 грудня 2018р. на 1 січня 2018р. на 31 грудня 2018р.
Усього   120548898,8 69060624,4 956,2 959,2 113896200,3 127533227,6
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

A

82246671,9 23500158,2 656,6 622,0 38606020,2 44129277,3
Промисловість

B+C+D+E

17314325,5 19449057,5 32152558,0 37793873,3
Будівництво

F

2669952,5 3869930,1 34,7 3684183,8 5311586,2
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

11484266,6 14340100,2 0,2 18167632,2 21451511,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1649004,3 2129830,1 2866874,7 3545836,1
Тимчасове розміщування й організація харчування

I

33842,0 37808,5 163810,4 174779,2
Інформація та телекомунікації

J

51774,7 57401,0 131209,2 151599,6
Фінансова та страхова діяльність

K

94056,1 96309,9 233949,0 252597,7
Операції з нерухомим майном

L

4266015,6 4596091,2 10824044,8 11311886,2
Професійна, наукова та технічна діяльність

M

198391,8 299907,8 295,0 295,0 371365,0 480076,7
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

491716,2 620832,0 4,6 7,3 6520226,8 2605604,5
Освіта

P

4267,8 3897,2 13931,5 13593,7
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

25025,7 35567,6 107493,3 183544,3
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

2781,6 5653,0 8128,0 77517,4
Надання інших видів послуг

S

16806,5 18080,1 44773,4 49944,4
________________
1Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.