Рентабельність операційної діяльності підприємств
за видами економічної діяльності
за 2018 рік

(тис.грн)
  Код за КВЕД-2010 Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
Усього   8600222,5 78649057,5 10,9
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство A 5906949,5 26264727,9 22,5
Промисловість B+C+D+E 1511357,9 38757176,6 3,9
Будівництво F 202149,2 4383566,4 4,6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 810151,9 3511723,5 23,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 109785,3 2805667,2 3,9
Тимчасове розміщування й організація харчування I 5309,1 117161,5 4,5
Інформація та телекомунікації J 19501,8 199936,8 9,8
Фінансова та страхова діяльність K 4912,9 46859,9 10,5
Операції з нерухомим майном L 30944,8 930786,8 3,3
Професійна, наукова та технічна діяльність M –39408,6 391600,4 –10,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 10257,7 779079,1 1,3
Освіта P 407,4 23059,7 1,8
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 29385,7 389176,0 7,6
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R –1143,8 15642,7 –7,3
Надання інших видів послуг S –338,3 32893,0 –1,0