Архів: 2017

Використання палива за окремими видами економічної діяльності у 2018 році

 

Використано1

Частка використання за окремими видами економічної діяльності, %

сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

промисловість

будівни- цтво

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

підприємства та організації інших видів діяльності

Усього, тис.т умовного палива 1634,1 9,6 39,8 1,1 3,9 4,3
Вугілля, тис.т 342,1 0,1 96,1

0,0

0,2 3,6
Газ природний, млн.м3 710,6 2,1 34,8 0,1 0,9 3,2
Бензин моторний, тис.т 51,3 10,0 5,9 2,0 1,7 9,7
Газойлі (паливо дизельне), тис.т 189,5 43,1 10,4 3,8 17,5 4,9
Мазути паливні важкі, тис.т 1,4

61,9

23,3 14,8
Пропан і бутан скраплені, тис.т 43,0 5,9 5,7 0,7 0,8 2,1
Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі, тис.т 4,8 29,7 56,4 1,6 11,3 0,8
Дрова для опалення, тис.м3 щілн 177,2 7,9 22,5 0,2 1,3 16,1
Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т 10,3 7,2 75,7 0,9

16,2

_____________
1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.


Структура витрат палива за напрямами використання у 2018 році

(відсотків)

 

Використано1

У тому числі

на перетворення в інші види палива та енергію

для неенергетичних потреб

кінцеве використання1

втрати при розподілі, транспортуванні та зберіганні

Усього

100,0

24,3 0,9 72,8 2,0
Вугілля

100,0

23,9

75,9

0,2

Газ природний

100,0

30,1 0,0 66,0

3,9

Бензин моторний

100,0

0,0 0,0 99,9

0,1

Газойлі (паливо дизельне)

100,0

0,0 0,0 100,0

0,0

Мазути паливні важкі

100,0

54,1 0,1 45,8

Пропан і бутан скраплені

100,0

0,2 99,8

0,0

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі

100,0

99,7

0,3

Дрова для опалення

100,0

43,5

0,0

56,5

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини

100,0

97,2

2,8

_____________
1 Дані про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби підприємств, організацій та установ, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.


Запаси палива

(станом на 01.01.2019)

 

Обсяг запасів палива

Приріст, зниження (–) запасів до 01.01.2018, %

Вугілля, тис.т

100,8

–14,6

Бензин моторний, тис.т

3,6

–13,0

Газойлі (паливо дизельне), тис.т

8,3

–13,0

Мазути паливні важкі, тис.т

2,2

–16,2

Пропан і бутан скраплені, тис.т

17,7

2174,6

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі, тис.т

1,0

21,7

Дрова для опалення, тис.м3 щілн

29,4

–4,9

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т

1,7

–50,6