Обсяг запасів (залишки) – дані про обсяги наявних запасів (залишків) усіх видів енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та у постачальників на кінець звітного періоду, які можуть знаходитись на складах підприємств, цехів, підсобних виробництв, на будівельних майданчиках, складах житлово-комунальних і культурно-побутових та інших об’єктів, які перебувають на балансі звітуючого підприємства; об’єми залишків, які належать даному підприємству, але з будь-яких причин зберігаються на інших підприємствах, а також залишків на суднах, які знаходяться біля причалів, у портах і гаванях. Залишки (запаси) бензинів та газойлів (палива дизельного) наводяться з урахуванням даних АЗС.
        До використання енергетичних продуктів – записуються сумарні об’єми енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти, витрачених за усіма напрямами споживання: в процесі перетворення, на неенергетичні потреби (як сировина або матеріал), безпосередньо з метою кінцевого споживання незалежно від джерел їх надходження (чи закуплені вони за власні кошти, чи надійшли як давальницька сировина) на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби підприємств, а також об’єми втрат енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти при транспортуванні, розподіленні та зберіганні. Обсяги роздрібного продажу бензину моторного та газойлів (палива дизельного) через мережу АЗС наводяться крім того довідково окремим рядком.
        При заповненні даних за рік до обсягів використання включаються витрати енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби, включаючи обсяги реалізації населенню, а також з урахуванням технологічних втрат, втрат при транспортуванні, розподіленні та зберіганні.
        Перелік видів палива за даними річного звіту може змінюватися в залежності від специфікації регіону щодо споживання палива.