Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

143 139 142 143 147 120 131 128 142 153 147  

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

136 142 149 153 155 134 170 157 156 162 153  

Промисловість

144 143 144 144 149 128 152 141 145 159 153  

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

151 157 161 158 160 140 172 161 162 167 162  

переробна промисловість

138 140 141 143 150 127 152 143 147 159 152  

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

155 148 151 144 147 127 150 135 139 159 155  

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

154 146 154 154 154 131 155 141 144 158 157  

Будівництво

140 144 148 150 156 134 166 149 151 160 152  

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

149 145 148 151 154 132 158 146 152 159 154  

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

146 138 144 142 146 127 152 138 141 150 145  

Тимчасове розміщування й організація харчування

128 139 140 134 142 121 148 136 139 146 142  

Інформація та телекомунікації

153 149 145 148 151 127 156 139 146 158 152  

Фінансова та страхова діяльність

153 148 150 147 157 129 155 142 149 160 155  

Операції з нерухомим майном

143 143 143 151 149 128 153 139 146 156 153  

Професійна, наукова та технічна діяльність

145 147 145 144 150 123 145 127 141 159 152  

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

155 149 149 150 154 130 159 145 145 157 154  

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

153 147 147 146 154 121 144 125 137 155 152  

Освіта

130 124 126 127 132 93 53 83 129 136 132  

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

155 146 149 148 151 128 148 137 140 154 151  

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

152 142 142 143 148 116 108 120 133 148 144  

Надання інших видів послуг

148

139

143

139

139

117

135

132

132

148

144

 
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.