Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

143 139 142 143 147 120 131          

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

136 142 149 153 155 134 170          

Промисловість

144 143 144 144 149 128 152          

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

151 157 161 158 160 140 172          

переробна промисловість

138 140 141 143 150 127 152          

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

155 148 151 144 147 127 150          

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

154 146 154 154 154 131 155          

Будівництво

140 144 148 150 156 134 166          

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

149 145 148 151 154 132 158          

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

146 138 144 142 146 127 152          

Тимчасове розміщування й організація харчування

128 139 140 134 142 121 148          

Інформація та телекомунікації

153 149 145 148 151 127 156          

Фінансова та страхова діяльність

153 148 150 147 157 129 155          

Операції з нерухомим майном

143 143 143 151 149 128 153          

Професійна, наукова та технічна діяльність

145 147 145 144 150 123 145          

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

155 149 149 150 154 130 159          

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

153 147 147 146 154 121 144          

Освіта

130 124 126 127 132 93 53          

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

155 146 149 148 151 128 148          

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

152 142 142 143 148 116 108          

Надання інших видів послуг

148

139

143

139

139

117

135

         
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.