Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

143 139 142 143 147              

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

136 142 149 153 155              

Промисловість

144 143 144 144 149              

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

151 157 161 158 160              

переробна промисловість

138 140 141 143 150              

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

155 148 151 144 147              

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

154 146 154 154 154              

Будівництво

140 144 148 150 156              

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

149 145 148 151 154              

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

146 138 144 142 146              

Тимчасове розміщування й організація харчування

128 139 140 134 142              

Інформація та телекомунікації

153 149 145 148 151              

Фінансова та страхова діяльність

153 148 150 147 157              

Операції з нерухомим майном

143 143 143 151 149              

Професійна, наукова та технічна діяльність

145 147 145 144 150              

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

155 149 149 150 154              

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

153 147 147 146 154              

Освіта

130 124 126 127 132              

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

155 146 149 148 151              

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

152 142 142 143 148              

Надання інших видів послуг

148

139

143

139

139

             
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.