Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

143 139                    

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

136 142                    

Промисловість

144 143                    

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

151 157                    

переробна промисловість

138 140                    

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

155 148                    

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

154 146                    

Будівництво

140 144                    

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

149 145                    

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

146 138                    

Тимчасове розміщування й організація харчування

128 139                    

Інформація та телекомунікації

153 149                    

Фінансова та страхова діяльність

153 148                    

Операції з нерухомим майном

143 143                    

Професійна, наукова та технічна діяльність

145 147                    

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

155 149                    

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

153 147                    

Освіта

130 124                    

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

155 146                    

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

152 142                    

Надання інших видів послуг

148

139

                   
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.