Архів : 2019

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

Вид діяльності Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

Усього

195741 198260 197081 195573 193467 193751 193718 192792 192963 194118 194336 191723

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

18408 19006 19596 19536 19884 20185 20492 20513 20130 19977 19888 18762

Промисловість

46476 48270 47141 47617 46548 46896 46832 46657 46712 47250 47285 46336

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1140 1156 1137 1180 1184 1212 1227 1221 1221 1222 1168 1170

переробна промисловість

30503 32111 30986 31541 30750 31107 31035 30999 31084 31452 31353 30385

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12498 12669 12684 12571 12283 12247 12238 12092 12043 12218 12411 12431

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2335 2334 2334 2325 2331 2330 2332 2345 2364 2358 2353 2350

Будівництво

5168 5210 5391 5173 5299 5525 5431 5521 5631 5665 5678 5402

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

12686 12585 12609 12308 11760 11671 11636 11403 11299 11042 10837 10704

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11382 11472 11349 11282 11140 11156 11204 11071 11160 11093 11111 11156

Тимчасове розміщування й організація харчування

656 649 627 573 562 539 503 492 546 568 507 400

Інформація та телекомунікації

1139 1136 1102 1099 1210 1189 1248 1215 1218 1222 1240 1236

Фінансова та страхова діяльність

1873 1868 1867 2048 2033 2025 2016 2009 2012 2002 1999 2023

Операції з нерухомим майном

1701 1698 1692 1693 1670 1684 1674 1681 1675 1658 1641 1659

Професійна, наукова та технічна діяльність

2352 2138 2102 2091 2081 2091 2094 2047 2033 2040 2045 2018

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3763 3766 3811 3800 3770 3609 3526 3493 3547 3510 3508 3601

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

12871 13391 13245 13244 13101 13189 13102 13101 13163 13278 13251 13115

Освіта

46145 46107 45983 45216 44579 44260 44178 43754 44055 44938 45536 45507

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

27600 27459 27094 26513 26438 26383 26436 26498 26411 26495 26443 26444

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3262 3247 3219 3138 3126 3089 3088 3081 3112 3134 3120 3114

Надання інших видів послуг

259

258

253

242

266

260

258

256

259

246

247

246
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.