Архів : 2019 2020

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

184860                      

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

17607                      

Промисловість

44444                      

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1123                      

переробна промисловість

30030                      

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10843                      

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2348                      

Будівництво

7563                      

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9877                      

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11793                      

Тимчасове розміщування й організація харчування

500                      

Інформація та телекомунікації

1357                      

Фінансова та страхова діяльність

1994                      

Операції з нерухомим майном

1636                      

Професійна, наукова та технічна діяльність

2323                      

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3679                      

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

12942                      

Освіта

40173                      

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

25807                      

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2861                      

Надання інших видів послуг

304

                     
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.