Архів : 2020

Кількість померлих за окремими причинами смерті
в січні–листопаді 2020 року

  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–Y89 18670
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 140

з них

   

туберкульоз

A15–A19 51

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24 52
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 2278

з них злоякісні

C00–C97 2243
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89 2
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 115

з них цукровий діабет

E10–E14 100
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 106

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10 61
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 192
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 11306

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25 5969

алкогольна кардіоміопатія

I42.6 189

цереброваскулярні хвороби

I60–I69 2198
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 619

з них грип і пневмонія

J10–J18 258
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 706

з них алкогольна хвороба печінки

K70 113
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 8
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 20
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N99 82
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P07–P96 36
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 33
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 1668
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 821

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99 123

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74 67

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09 34

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49 32

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45 114

навмисне самоушкодження

X60–X84 185

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09 35
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00–U85 534

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1 503

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2 31