Архів : 2020

Кількість померлих за окремими причинами смерті
в січні–вересні 2020 року

  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–Y89 14282
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 124

з них

   

туберкульоз

A15–A19 43

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24 49
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 1875

з них злоякісні

C00–C97 1849
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89 1
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 91

з них цукровий діабет

E10–E14 77
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 89

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10 44
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 143
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 8799

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25 4591

алкогольна кардіоміопатія

I42.6 156

цереброваскулярні хвороби

I60–I69 1709
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 425

з них грип і пневмонія

J10–J18 151
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 538

з них алкогольна хвороба печінки

K70 79
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 7
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 17
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N99 65
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P07–P96 33
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 29
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 1279
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 656

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99 87

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74 63

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09 28

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49 25

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45 92

навмисне самоушкодження

X60–X84 151

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09 26
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00–U85 109

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1 105

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2 4