Архів : 2020

Кількість померлих за окремими причинами смерті
в січні–липні 2020 року

  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–Y89 11120
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 93

з них

   

туберкульоз

A15–A19 33

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24 35
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 1463

з них злоякісні

C00–C97 1441
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89 1
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 73

з них цукровий діабет

E10–E14 62
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 75

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10 35
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 113
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 6896

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25 3568

алкогольна кардіоміопатія

I42.6 120

цереброваскулярні хвороби

I60–I69 1346
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 339

з них грип і пневмонія

J10–J18 117
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 418

з них алкогольна хвороба печінки

K70 62
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 6
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 12
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N99 49
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P07–P96 27
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 21
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 999
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 511

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99 62

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74 48

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09 24

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49 23

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45 67

навмисне самоушкодження

X60–X84 116

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09 19
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00–U85 22

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1 22

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2