Архів : 2020 2021

Кількість померлих за причинами смерті
у січні–лютому 2021 року

  Коди причин смерті за МКХ-10 Осіб
Усього A00–U85 3628
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 18

з них

   

туберкульоз

A15–A19 5

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24 7
Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 351

з них злоякісні

C00–C97 347
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89 3
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин E00–E89 11

з них цукровий діабет

E10–E14 10
Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 20

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10 11
Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 28
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу I00–I99 2215

з них

   

ішемічна хвороба серця

I20–I25 1154

алкогольна кардіоміопатія

I42.6 61

цереброваскулярні хвороби

I60–I69 453
Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 115

з них грип і пневмонія

J10–J18 42
Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 130

з них алкогольна хвороба печінки

K70 21
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 3
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини M00–M99 4
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N98 13
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99 1
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді P00–P96 8
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії Q00–Q99 7
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках R00–R99 349
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 137

з них

   

транспортні нещасні випадки

V01–V99 14

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74 6

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09 14

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49 12

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45 10

навмисне самоушкодження

X60–X84 16

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09 10
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00–U85 215

COVID–19, вірус ідентифікований

U07.1 211

COVID–19, вірус неідентифікований

U07.2 4