30.12.2019

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЛИСТОПАДІ 2019 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у листопаді 2019р. становила 8783 грн, що в 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн), проте на 17,8% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в листопаді 2019р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (14487 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (12936 грн), промисловості (10549 грн), сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (9344 грн), транспортного, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (9145 грн), професійної, наукової та технічної діяльності (8935 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (16015 грн) і перевищував середньообласний показник у 1,8 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 49,5–73,5% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у листопаді 2019р. порівняно з жовтнем 2019р. зменшилася на 2,0%, а відносно листопада 2018р. збільшилася на 8,5%.

30.12.2019

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 ГРУДНЯ 2019 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 грудня 2019р. становила 5,9 млн.грн (що в 1,6 раза менше, ніж на 1 листопада 2019р.), або 0,3% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2019р. У структурі загальної суми заборгованості 61,5% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 28,3% – на економічно активних підприємствах та 10,2% – на економічно неактивних підприємствах.

Найбільша сума заборгованості (66,0%) припадає на промисловість.

Вчасно не отримали заробітну плату 238 працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 7056 грн, що становить 80,3% середньої заробітної плати за листопад 2019р.


27.12.2019

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2019 РОКУ

За результатами обстеження робочої сили кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше за 9 місяців 2019р. становила 540,8 тис. осіб, а у віці 15–70 років – 531,1 тис. осіб. Кількість безробітних віком 15 років і старше та у віці 15–70 років становила 45,5 тис. осіб.

За 9 місяців 2019р. рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 51,0%, а серед населення віком 15–70 років – 57,3%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше склав 7,8%, а серед осіб віком 15–70 років – 7,9%.

27.12.2019

ПРО ПІДСУМКИ СІВБИ ОЗИМИХ КУЛЬТУР ПІД УРОЖАЙ 2020 РОКУ В ГОСПОДАРСТВАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

В області завершено посів озимих культур під урожай 2020р. Озимі на зерно та зелений корм у господарствах усіх категорій посіяно на площі 311,8 тис.га (на 8,5 тис.га, або 2,6% менше, ніж торік), у т.ч. на зерно зернові культури – на 236,4 тис.га (на 9,0 тис.га, або 3,7% менше) та ріпак – на 73,3 тис.га (на 0,8 тис.га, або 1,0% більше).

У структурі площ культур зернових озимих на зерно частка пшениці становила 92,0% (під урожай 2019р. – 92,5%), ячменю – 6,6% (6,4%), жита – 1,3% (1,0%).

Підприємствами озимих культур посіяно на площі 278,5 тис.га (на 2,6% менше, ніж під урожай 2019р.), в т.ч. зернових культур на зерно – на 204,0 тис.га (на 3,7% менше). Площі посіву озимих культур під урожай 2020р. порівняно з попереднім роком збільшено в підприємствах 9 районів області, найбільше – в Віньковецькому (в 1,6 раза) та Полонському (в 1,5 раза) районах.

У підприємствах оранка на зяб проведена на площі 469,4 тис.га, що на 5,4% більше, ніж під урожай 2019р.

27.12.2019

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЛИСТОПАДІ 2019 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в листопаді 2019р. було використано газу природного 89,0 млн.м3, вугілля кам’яного – 73,5 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 16,0 тис.т, бензину моторного – 1,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т, мазутів паливних важких – 0,1 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС пропану і бутану скраплених становив 2,7 тис.т, палива дизельного – 2,6 тис.т, бензину моторного – 2,5 тис.т.

Порівняно з листопадом 2018р. збільшились обсяги використання вугілля кам’яного в 1,7 раза, пропану і бутану скраплених – на 11,0%. Разом з тим обсяги використання мазутів паливних важких зменшились на 29,3%, газу природного – на 12,7%, бензину моторного – на 12,0%, газойлів (палива дизельного) – на 8,6%.

Станом на 1 грудня 2019р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 180,2 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 7,9 тис.т, бензину моторного – 3,8 тис.т, мазутів паливних важких – 3,5 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т.


26.12.2019

ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ СУБСИДІЙ У СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2019 РОКУ

У листопаді 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 125,2 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в листопаді 2019р. збільшився порівняно з листопадом 2018р. на 16,7% і становив 669,4 грн.

У січні–листопаді 2019р. призначено субсидії 197,1 тис. домогосподарств, із них у міській місцевості – 100,1 тис. домогосподарств, у сільській – 97,0 тис. Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 8,4%. Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–листопаді 2019р. становила 74,8 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. – 90,0 млн.грн.

У січні–листопаді 2019р. 17,6 тис. домогосподарств призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міській місцевості – 2,0 тис. домогосподарств, у сільській – 15,6 тис. Кількість домогосподарств, яким було призначено такі субсидії, порівняно із відповідним періодом 2018р. зменшилась на 34,0%. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в листопаді 2019р. збільшився порівняно з листопадом 2018р. на 15,9% і становив 2931,4 грн. У січні–листопаді 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 50,0 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. – 84,8 млн.грн.

26.12.2019

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2019 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–листопада 2019р. у порівнянні з січнем–листопадом 2018р. становив 85,0%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–листопада 2018р. зменшився на 1,4%.

У переробній промисловості в січні–листопаді 2019р. виробництво продукції зменшилось на 8,1%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 2,1 раза, машинобудуванні – на 18,6%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 6,9%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 6,6%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 2,5%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 5,1%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 0,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–листопадом 2018р. становив 69,7%.

26.12.2019

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2019 РОКУ

У січні–листопаді 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 3061,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–листопадом 2018р. становив 102,1%.

У порівнянні з відповідним періодом 2018р. зросло будівництво нежитлових будівель на 42,8%, водночас будівництво житлових будівель та інженерних споруд скоротилося на 18,0% та 10,7% відповідно.

Підприємствами м. Хмельницького вироблено 51,7% загального обсягу будівельної продукції, м. Нетішина – 19,8%, Хмельницького району – 9,9%, м. Кам’янця-Подільського – 5,9%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 66,9% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти – 28,3% та 4,8% відповідно.

26.12.2019

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2019 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–листопаді 2019р. становив 21629,0 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,5% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в листопаді п.р. порівняно з жовтнем збільшився на 4,3%, порівняно з листопадом 2018р. – на 11,6%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–листопаді 2019р. становив 12374,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,1% більше від обсягу січня–листопада 2018р. У листопаді 2019р. його обсяг становив 1284,5 млн.грн і в порівнянних цінах проти листопада 2018р. збільшився на 13,2%, проти жовтня 2019р. – на 4,3%.


24.12.2019

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2019 РОКУ

У січні–листопаді 2019р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 1452,5 млн.ткм, що на 2,7% більше обсягу відповідного періоду 2018р. Перевезено 7401,4 тис.т вантажів, що на 3,9% менше обсягу січня–листопада 2018р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 891,6 млн.пас.км, що становить 96,0% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 55,0 млн. пасажирів, що на 8,1% менше, ніж у січні–листопаді 2018р. Міським електротранспортом перевезено 37,9 млн. пасажирів (на 3,8% більше обсягу січня–листопада 2018р.).


20.12.2019

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2019 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 листопада 2019р. становила 1256356 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–жовтня 2019р., чисельність наявного населення скоротилась на 8349 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 7889 осіб, міграційне скорочення становило 460 осіб.

Протягом січня–жовтня 2019р. на Хмельниччині народилось 8376 немовлят, зареєстровано 16265 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (61,4%), друге – новоутворення (12,4%), третє – зовнішні причини смерті (4,5%).

20.12.2019

ДЖЕРЕЛА ДОХОДІВ ТА ВИТРАТИ ДОМОГОСПОДАРСТВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у ІІ кварталі 2019р. сукупні ресурси одного домогосподарства в середньому за місяць становили 10498 грн (у розрахунку на одну особу – 3992 грн).

Найбільша питома вага (90%) припадала на грошові доходи, зокрема, 50% становила оплата праці, 18% – пенсії та стипендії, 10% – надходження від підприємницької діяльності та самозайнятості, 5% – доходи від продажу сільськогосподарської продукції, 4% – допомога від родичів та знайомих, 3% – допомоги, пільги та субсидії, надані готівкою.

Негрошові доходи (вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства, грошова оцінка допомоги від родичів продовольчими товарами, пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, послуг з охорони здоров’я, оплату транспорту, зв’язку тощо) становили 8%, або 846 грн.

Сукупні витрати одного домогосподарства в середньому за місяць становили 8646 грн (у розрахунку на одну особу – 3287 грн). На купівлю продовольчих товарів та харчування поза домом домогосподарства витрачали більше половини свого бюджету – 57%, або 4924 грн; на непродовольчі товари – 20% (1705 грн); на допомогу родичам та іншим особам, будівництво та капремонт, вклади до банків тощо – 13% (1168 грн); на оплату послуг – 10% (849 грн).

20.12.2019

СТАН ТВАРИННИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2019 РОКУ

У січні–листопаді 2019р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 100,3%, у т.ч. у підприємствах та господарствах населення – по 100,3%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 79,0 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3,8% менше, ніж у січні–листопаді 2018р., вироблено 598,7 тис.т молока (на 2,5% більше) та 945,4 млн.шт яєць (на 3,9% менше).

У підприємствах обсяг вирощування сільськогосподарських тварин зменшився проти січня–листопада 2018р. на 8,2%, у т.ч. великої рогатої худоби – на 7,7%, птиці свійської – на 23,8%, овець та кіз – на 35,8%, проте свиней збільшився на 1,9%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 114,1%.

За розрахунками, на 1 грудня 2019р. у господарствах усіх категорій налічувалося 224,8 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 126,6 тис. корів, свиней – 319,0 тис., овець та кіз – 28,4 тис., птиці свійської – 8,2 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 грудня 2018р. зменшилась на 3,8%, у т.ч. корів – на 2,9%, свиней – на 5,4%, овець та кіз – на 2,1%, а птиці збільшилась на 8,5%.

У господарствах населення утримувалось 71,1% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78,5%, свиней – 49,2%, овець і кіз – 91,6%, птиці всіх видів – 34,1%.


18.12.2019

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2019 РОКУ

У січні–жовтні 2019р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 529,0 млн.дол. США і 457,1 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2018р. експорт збільшився на 3,3% (16,6 млн.дол.), імпорт – на 21,3% (80,2 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 71,9 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,16.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 128 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем–жовтнем 2018р. на 15,1% та становив 268,9 млн.дол., або 50,8% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Іспанії, Нідерландів, Бельгії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Туреччини, Російської Федерації, Ізраїлю, Білорусі.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–жовтнем 2018р. збільшилась частка насiння і плодів олійних рослин; зернових культур; жирів та олій тваринного або рослинного походження; залишків і вiдходів харчової промисловості. Натомість зменшилась частка електричних машин; молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду; цукру і кондитерських виробів з цукру; їстівних плодів та горіхів, пластмас, полімерних матеріалів; деревини і виробів з деревини.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу збільшився проти січня–жовтня 2018р. на 22,8% та становив 240,4 млн.дол., або 52,6% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Туреччини, Білорусі, Саудівської Аравії.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин; засобів наземного транспорту, крім залізничного; електричних машин; палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки. Зменшилась частка пластмас, полімерних матеріалів; продуктів неорганiчної хiмiї; чорних металів; ефiрних олій; бавовни; мила, поверхнево-активних органічних речовин.


13.12.2019

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЛИСТОПАДІ 2019 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) в листопаді 2019р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,2% та 100,1% відповідно, з початку року – 104,5% та 104,3%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в області в листопаді знизились на 0,1%. Найбільше (на 10,8%) подешевшали фрукти, на 6,9–0,2% – пшоно, цукор, пшеничне борошно, м’ясо птиці, свинина, соняшникова олія, риба і продукти з риби, гречані крупи. Разом з тим на 7,8–3,8% подорожчали сметана, молоко, овочі, яйця, на 1,8–0,2% – маргарин, сири, макаронні вироби, яловичина, масло, рис, безалкогольні напої, хліб, кондитерські вироби з борошна, кисломолочна продукція.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,1%: на тютюнові вироби – на 1,8%, алкогольні напої – на 0,3%.

Одяг і взуття подешевшали на 0,5%, зокрема, одяг¬ – на 0,6%, взуття – на 0,5%.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,3% відбулось за рахунок збільшення тарифів на природний газ на 12,5%. Водночас плата за каналізацію зросла на 2,3%, водопостачання – на 1,1%, оренду житла, його утримання та ремонт – на 0,7% та 0,6% відповідно.

У сфері охорони здоров’я ціни знизились на 0,6% через здешевлення фармацевтичної продукції на 0,8%. Вартість послуг лікарень зменшилась на 0,4%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 0,1% спричинено здешевленням автомобілів на 0,7%, палива та мастил – на 0,1%. Водночас на 9,5% збільшилась плата за курси водіїв.

Серед інших товарів та послуг зниження цін відбулось у сфері відпочинку та культури (на 0,2%), зв’язку (на 0,1%). Разом з тим на 4,4–0,5% подорожчали ритуальні послуги, послуги ресторанів та готелів, товари для особистого догляду.


10.12.2019

До Всеукраїнського тижня права

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ

Державна політика в галузі статистики спрямована на створення єдиної системи обліку та статистики на всій території України та її узгодження з міжнародними стандартами і методологією.

Правовою основою державної статистичної діяльності є Конституція України Закон України "Про державну статистику", інші закони України та нормативно-правові акти, які регулюють відносини в галузі статистики, інформації, інформатизації, науково-технічної діяльності, стандартизації, а також міжнародні договори України в галузі статистики, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Органи державної статистики та працівники, які від імені цих органів на постійній або тимчасовій основі, беруть участь у проведенні статистичних спостережень відповідно до завдань, віднесених до їх компетенції, на засадах професійної незалежності та самостійності.

Основними завданнями органів державної статистики є:

1. участь у формуванні державної політики в галузі статистики та забезпечення її реалізації;

2. збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в Україні та її регіонах;

3. забезпечення надійності та об'єктивності статистичної інформації;

4. розроблення, вдосконалення і впровадження статистичної методології;

5. забезпечення розроблення, вдосконалення та впровадження системи державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації, які використовуються для проведення статистичних спостережень;

6. створення і ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та реєстрів респондентів статистичних спостережень;

7. впровадження новітніх інформаційних технологій з опрацювання статистичної інформації;

8. взаємодія інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, міжнародних організацій та статистичних служб інших країн шляхом взаємного обміну інформацією, проведення методологічних, програмно-технологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів;

9. координація дій державних органів, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб у питаннях організації діяльності, пов'язаної із збиранням та використанням адміністративних даних;

10. забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання;

11. збереження і захист статистичної інформації.

Відповідно до Закону України «Про державну статистику» респондентами (особи або сукупність осіб, які підлягають статистичному спостереженню у встановленому законодавством порядку) є:

1. юридичні особи;

2. відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України;

3. відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за межами України;

4. фізичні особи, незалежно від їх громадянства, які перебувають на території України, або сукупності таких осіб;

5. фізичні особи, які є громадянами України і перебувають за її межами, або сукупності таких осіб;

Респонденти мають право знати, які первинні дані про них збираються у процесі статистичних спостережень, з якою метою, як,ким і з якою метою будуть використовуватися.

Респонденти зобов'язані безкоштовно (за винятком проведення окремих вибіркових обстежень фізичних осіб або сукупностей таких осіб, за участь у яких респонденти отримують грошову компенсацію за витрату часу) в повному обсязі за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені строки подавати органам державної статистики достовірну інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку.

Склад, обсяги та методологія розрахунків показників, адреси і строки подання статистичної інформації, зазначені у звітно-статистичній документації, є обов'язковими для всіх респондентів і не можуть бути змінені без відповідного дозволу органів державної статистики.

З метою визначення перспективних завдань та стратегічних напрямів розвитку державної статистики, забезпечення постійного підвищення якості статистичної інформації центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики, спільно з іншими державними органами, Національним банком України і заінтересованими підприємствами, установами та організаціями за результатами вивчення попиту користувачів і міжнародного досвіду розробляє довгострокову програму розвитку державної статистики.

Втручання будь-яких державних органів та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, об'єднань громадян, посадових та інших осіб у державну статистичну діяльність, зокрема, з питань змісту статистичної інформації, вибору джерел її отримання, статистичної методології, форм і термінів збирання та поширення даних статистичних спостережень тощо, забороняється.

Первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, а також адміністративні дані щодо респондентів, отримані органами державної статистики від органів, що займаються діяльністю, пов'язаною із збиранням та використанням адміністративних даних, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді.


06.12.2019

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2019 РОКУ

У січні–жовтні 2019р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 35,8 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 70,1% припадає на переробну промисловість, з неї: 28,0% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 18,8% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 6,6% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 27,1% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–жовтень 2019р. становив 27,2 тис.грн.

В області 33,8% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, 12,1% – Кам'янець-Подільського району, 10,3% – м.Нетішина.


04.12.2019

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ЖОВТНІ 2019 РОКУ

У жовтні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 160,1 млн.грн (82,0% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 81,3 млн.грн.

На кінець жовтня 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 385,1 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 110,4 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 80,7 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 50,3 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 13,2 млн.грн, за постачання електричної енергії – 91,3 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год), на одного власника особового рахунку в жовтні 2019р. становили 903,9 грн.

04.12.2019

ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2019 РОКУ

У січні–вересні 2019р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 406,8 тис.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Обсяг залучених із початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 жовтня 2019р. становив 196,4 млн.дол., в розрахунку на одну особу населення – 155,1 дол.

Інвестиції надійшли з 35 країн світу. Із країн Європейського Союзу з початку інвестування внесено 185,3 млн.дол. (94,3% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 11,1 млн.дол. (5,7%).

Переважна частина загального обсягу прямих інвестицій (67,4%) належить інвесторам із Нідерландів, ще 23,8% припадає на країни-інвестори: Кіпр, Польщу, Німеччину, Ізраїль.

На підприємствах промисловості зосереджено 153,8 млн.дол. (78,4% загального обсягу прямих інвестицій в області), у т.ч. переробної промисловості – 153,6 млн.дол. У підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів внесено 24,4 млн.дол. (12,4%), у сферу здійснення операцій з нерухомим майном – 8,9 млн.дол. (4,5%), сільського, лісового та рибного господарств – 7,1 млн.дол. (3,6%).

Прямі інвестиції з області в економіку країн світу здійснювало одне підприємство.


03.12.2019

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 листопада 2019р. становила 9,6 млн.грн (що на 12,0% більше, ніж на 1 жовтня 2019р.), або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2019р. У структурі загальної суми заборгованості 54,4% утворено на економічно активних підприємствах, 39,3% - на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, та 6,3% - на економічно неактивних підприємствах.

Найбільша сума заборгованості (50,6%) припадає на охорону здоров'я та надання соціальної допомоги.

Вчасно не отримали заробітну плату 687 працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 7617 грн, що становить 85,2% середньої заробітної плати за жовтень 2019р.

03.12.2019

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЖОВТНІ 2019 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у жовтні 2019р. становила 8943 грн, що в 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн), проте на 16,6% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в жовтні 2019р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (15101 грн), державного управління й оборони, обов'язкового соціального страхування (12427 грн), промисловості (10823 грн), сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (9899 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (16312 грн) і перевищував середньообласний показник у 1,8 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 48,2-73,0% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у жовтні 2019р. порівняно з вереснем 2019р. збільшилася на 2,3%, а відносно жовтня 2018р. - на 8,4%.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2019, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi