29.12.2018

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЛИСТОПАДІ 2018 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у листопаді 2018р. становила 7700 грн, що в 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн), проте на 15,9% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в листопаді 2018р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (11726 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (11380 грн), промисловості (9513 грн), сільського, лісового та рибного господарств (8604 грн), транспортного, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (7830 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (14184 грн) і перевищував середньообласний показник в 1,8 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності перебував у межах 52,5–68,8% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у листопаді 2018р. порівняно з жовтнем 2018р. зменшилась на 2,1%, відносно листопада 2017р. збільшилась на 10,8%.

29.12.2018

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 ГРУДНЯ 2018 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 грудня 2018р. становила 12,9 млн.грн, або 0,8% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2018р. та зменшилась у порівнянні з листопадом п.р. на 3,8 млн. грн (на 22,5%).

У структурі загальної суми заборгованості 57,0% утворено на економічно активних підприємствах, 40,8% – на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та 2,2% – на економічно неактивних підприємствах.

Найбільша сума заборгованості (83,6%) припадає на промислові підприємства області.

Вчасно не отримали заробітну плату 0,4 тис. працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 17984 грн, що в 2,3 раза більше, ніж середня заробітна плата за листопад 2018р.


28.12.2018

ПРО ПІДСУМКИ СІВБИ ОЗИМИХ КУЛЬТУР ПІД УРОЖАЙ 2019 РОКУ В ГОСПОДАРСТВАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

В області завершено посів озимих культур під урожай 2019р. Озимі на зерно та зелений корм у господарствах усіх категорій посіяно на площі 320,2 тис.га (на 28,9 тис.га, або 9,9% більше, ніж торік), у т.ч. зернові культури на зерно - на 245,4 тис.га (на 15,6 тис.га, або 6,8% більше), ріпак на зерно - на 72,5 тис.га (на 13,4 тис.га, або 22,8% більше).

У структурі площ зернових озимих на зерно частка пшениці становила 92,5% (під урожай 2018р. - 93,5%), ячменю - 6,4% (5,2%), жита - 1,0% (1,3%).

Сільськогосподарськими підприємствами озимих культур посіяно на площі 285,8 тис.га (на 10,7% більше, ніж під урожай 2018р.), в т.ч. зернових культур на зерно - на 211,9 тис.га (на 7,4% більше). Площі посіву озимих культур під урожай 2019р. порівняно з попереднім роком збільшено в сільськогосподарських підприємствах 13 районів області, найбільше - в господарствах Віньковецького (в 1,8 раза) та Деражнянського (в 1,6 раза).

Оранка на зяб проведена на площі 445,3 тис.га, що майже на третину більше, ніж під урожай 2018р.

28.12.2018

ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2018 РОКУ

Фінансовий результат діяльності великих та середніх підприємств до оподаткування за січень–вересень 2018р. становив 149,1 млн.грн прибутків.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 68,5%, одержано 1405,7 млн.грн прибутків. Із загальної суми 70,4% припадало на підприємства промисловості, 21,5% – оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів. У промисловості найбільші обсяги прибутків одержано підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (34,1% від загального обсягу прибутків промисловості), з виробництва електричного устатковання (13,8%).

Протягом січня–вересня 2018р. збитково працювало 31,5% підприємств. Ними одержано 1256,6 млн.грн збитків. Значних збитків зазнали підприємства промисловості (67,5% від загальної суми збитків), оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (8,9%).


27.12.2018

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2018 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–листопада 2018р. у порівнянні з січнем–листопадом 2017р. становив 96,5%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–листопада 2017р. зменшився на 12,6%.

У переробній промисловості в січні–листопаді 2018р. виробництво продукції зменшилось на 2,5%, у т.ч. у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 15,4%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 13,1%, машинобудуванні – на 10,4%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 2,9%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 15,4%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8,0%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 0,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції в порівнянні з січнем–листопадом 2017р. становили 95,3%.


26.12.2018

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ-ЛИСТОПАДІ 2018 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні-листопаді 2018р. становив 18289,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 1,1% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в листопаді п.р. порівняно з жовтнем збільшився на 2,8%, з листопадом 2017р. - на 0,1%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні-листопаді 2018р. становив 10320,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 2,0% більше від обсягу січня-листопада 2017р. У листопаді 2018р. його обсяг становив 1087,7 млн.грн і в порівнянних цінах проти листопада 2017р. збільшився на 1,0%, проти жовтня 2018р. - на 2,8%.

26.12.2018

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЛИСТОПАДІ 2018 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в листопаді 2018р. було використано газу природного - 101,9 млн.м3, вугілля кам'яного 43,4 тис.т, газойлів (палива дизельного) - 17,5 тис.т, бензину моторного - 1,2 тис.т, пропану і бутану скраплених - 0,5 тис.т. Крім цього, через мережу АЗС було продано населенню палива дизельного 3,4 тис.т, пропану і бутану скраплених - 3,0 тис.т, бензину моторного - 2,8 тис.т.

Порівняно з листопадом 2017р. збільшились обсяги використання пропану і бутану скраплених на 40,9%, газойлів (палива дизельного) - на 13,8%. Разом з тим обсяги використання мазутів топкових важких зменшились на 22,8%, вугілля кам'яного - на 16,5%, бензину моторного - на 10,7%, газу природного - на 7,0%.

Станом на 1 грудня 2018р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам'яного становили 99,6 тис.т, газойлів (палива дизельного) - 7,0 тис.т, бензину моторного - 3,4 тис.т, мазутів топкових важких - 2,1 тис.т, пропану і бутану скраплених - 0,8 тис.т.

26.12.2018

ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ СУБСИДІЙ У СІЧНІ-ЛИСТОПАДІ 2018 РОКУ

У листопаді 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 130,4 тис. домогосподарств. З початку року за ними звернулось 258,8 тис. домогосподарств, що на 32% менше, ніж у січні-листопаді 2017р. При цьому на домогосподарства в міських поселеннях припадало 58% таких звернень, у сільській місцевості - 42%. У січні-листопаді 2018р. призначено субсидії 215,2 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях - 125,8 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 89,4 тис. Порівняно з відповідним періодом 2017р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 36%.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-листопаді 2018р. становила 90,0 млн.грн (у міських поселеннях - 56,2 млн.грн, у сільській місцевості - 33,8 млн.грн), проти 162,9 млн.грн у січні-листопаді 2017р.

Сума перерахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги, у січні-листопаді 2018р. становила 2248,1 млн.грн (із них у міських поселеннях - 1263,3 млн.грн, у сільській місцевості - 984,8 млн.грн), що менше порівняно з відповідним періодом 2017р. на 8%. Заборгованість бюджетів за субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг перед організаціями, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги, на кінець листопада 2018р. становила 289,2 млн.грн.

Крім цього, у січні-листопаді 2018р. 26,7 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях 3,0 тис. домогосподарств, у сільській місцевості 23,7 тис. Кількість домогосподарств, яким було призначено субсидії, порівняно із відповідним періодом 2017р. зменшилась на 15%. За січень-листопад 2018р. сума призначених субсидій цього виду становила 77,9 млн.грн (у міських поселеннях - 9,3 млн.грн, у сільській місцевості - 68,6 млн.грн), у відповідному періоді 2017р. - 85,7 млн.грн (у міських поселеннях - 9,8 млн.грн, у сільській місцевості - 75,9 млн.грн). Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в листопаді 2018р. збільшився порівняно з листопадом 2017р. на 10% і становив 2530,1 грн. У січні-листопаді 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 84,8 млн.грн, у відповідному періоді 2017р. - 64,7 млн.грн.

26.12.2018

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2018 РОКУ

У січні–листопаді 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2793,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–листопадом 2017р. становив 125,8%.

У порівнянні з відповідним періодом 2017р. зросло будівництво інженерних споруд в 1,8 раза. Водночас будівництво житлових та нежитлових будівель скоротилося на 16,1% та 1,4% відповідно.

Підприємствами м.Хмельницького виконано 69,9% загального обсягу будівництва, м. Кам’янця-Подільського – 6,8%, м. Нетішина – 6,1%, Хмельницького району – 4,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 53,6% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний та поточний ремонти – 41,4% та 5,0% відповідно.

26.12.2018

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2018 РОКУ

У січні–листопаді 2018р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 1413,7 млн.ткм, або 94,1% від обсягу відповідного періоду 2017р. Перевезено 7705,4 тис.т вантажів, що становить 96,5% від обсягу січня–листопада минулого року.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 932,5 млн.пас.км, що на 8,6% менше обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 96,4 млн. пасажирів, що на 5,4% менше, ніж у січні–листопаді 2017р.


20.12.2018

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2018 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 листопада 2018р. становила 1266,9 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–жовтня 2018р., чисельність наявного населення скоротилась на 7553 особи. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 7064 особи, міграційне скорочення становило 489 осіб.

Протягом січня–жовтня 2018р. на Хмельниччині народилось 9182 немовляти, зареєстровано 16246 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (60,6%), друге – новоутворення (13,5%), третє – зовнішні причини смерті (4,9%).


19.12.2018

СТАН ТВАРИННИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2018 РОКУ

У січні–листопаді 2018р. господарствами всіх категорій області реалізовано на забій 82,1 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3,0% більше, ніж у січні–листопаді 2017р., вироблено 584,3 тис.т молока (на 4,5% більше) та 983,7 млн.шт яєць (на 18,0% менше).

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) обсяг вирощування сільськогосподарських тварин зменшився проти січня–листопада 2017р. на 0,7%, у т.ч. овець та кіз – у 2,3 раза, великої рогатої худоби – на 2,7%, птиці свійської – на 0,7%, проте свиней збільшився на 0,1%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 108,4%.

За січень–листопад 2018р. в сільськогосподарських підприємствах середній надій молока від однієї корови, яка була в наявності на початок року, порівняно з січнем–листопадом 2017р. збільшився на 355 кг і становив 5875 кг.

Виробництво яєць в аграрних підприємствах зазнало суттєвого скорочення в порівнянні з січнем–листопадом 2017р. (на 21,3%) і становило 816,8 млн.шт.

За розрахунками, на 1 грудня 2018р. у господарствах усіх категорій налічувалося 233,6 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 130,4 тис. корів, свиней – 337,3 тис., овець та кіз – 29,0 тис., птиці свійської – 7,6 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 грудня 2017р. зменшилась на 0,7%, у т.ч. корів – на 2,6%, свиней – на 0,5%, а овець та кіз і птиці збільшилась, відповідно, на 1,4% та 1,6%.

У господарствах населення утримувалось 71,1% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78,9%, свиней – 49,5%, овець і кіз – 91,7%, птиці всіх видів – 36,1%.


18.12.2018

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2018 РОКУ

У січні–жовтні 2018р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 507,2 млн.дол. США і 375,9 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2017р. експорт збільшився на 38,3% (140,4 млн.дол.), імпорт – на 7,6% (26,5 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 131,3 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,35.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 129 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем–жовтнем 2017р. на 37,2% та становив 234,0 млн.дол., або 46,1% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Бельгії, Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Єгипту, Індонезії, Молдови, Туреччини.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–жовтнем 2017р. збільшилась частка зернових культур; залишків і відходів харчової промисловості; їстівних плодів та горіхів. Натомість зменшилась частка молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду; насіння і плодів олійних рослин; електричних машин; жирів та олій тваринного або рослинного походження; механічних машин; чорних металів; пластмас, полімерних матеріалів; приладів та апаратів оптичних, фотографічних.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу зменшився проти січня–жовтня 2017р. на 1,1% та становив 194,8 млн.дол., або 51,8% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Бельгії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Саудівської Аравії, Білорусі, Туреччини, Італії.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка продуктів неорганічної хімії; механічних машин; пластмас, полімерних матеріалів; добрив; засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; м’яса та їстівних субпродуктів; електричних машин; іграшок; зернових культур.

18.12.2018

CТАН ТОРГІВЛІ АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2018 РОКУ

За даними Головного управління статистики у Хмельницькій області алкогольні напої та тютюнові вироби входять в перелік товарів, які користуються найбільшим попитом після фармацевтичних товарів, автомобілів та автотоварів, будівельних матеріалів та металевих виробів. Їх частка становить 9,1% загального обсягу товарообороту торгової мережі підприємств (юридичних осіб) та 30,4% обсягу товарообороту продовольчої групи.

Через роздрібну мережу підприємств області за січень–вересень 2018р. реалізовано алкогольних напоїв на суму 523,6 млн.грн, тютюнових виробів – на 221,8 млн.грн, що у порівнянних цінах менше обсягу січня–вересня 2017р. на 11,5% та 20,8% відповідно. На їх придбання у торговій мережі підприємств населенням області було витрачено коштів більше, ніж на покупку разом взятих: м’ясопродуктів, цукрових кондитерських виробів, хлібобулочних виробів, риби і морепродуктів.

Найбільша питома вага (38,9%) в структурі алкогольних напоїв припадає на пиво, найменша (3,6%) – на напої слабоалкогольні.

В загальному обсязі роздрібного продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів переважає продукція вітчизняних виробників. За січень–вересень поточного року через торгову мережу підприємств області реалізовано алкогольних виробів вітчизняного виробництва на 468,1 млн.грн (89,4% загального обсягу) та тютюнових виробів – на 212,4 млн.грн (95,8%).


14.12.2018

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У ЛИСТОПАДІ 2018 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) у листопаді 2018р. відносно попереднього місяця становив 101,3% та 101,4% відповідно, з початку року – 108,7% та 108,9%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у листопаді п.р. порівняно з жовтнем зросли на 1,0%. Найбільше подорожчали овочі та молоко (на 6,9% та 6,2% відповідно). На 4,2–1,4% підвищились ціни на сири, сметану, масло вершкове, хліб, кондитерські вироби з борошна, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, кисломолочну продукцію, сало, соняшникову олію. Водночас на 7,4% подешевшали фрукти, на 2,5–0,3% – крупи гречані, м’ясо птиці, цукор, свинина, яловичина, безалкогольні напої.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,8%, зокрема, на тютюнові вироби – на 2,0%, алкогольні напої – на 1,4%.

Головним чинником зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 6,5% було підвищення тарифів на природний газ на 22,9%. Крім того, на 1,4–0,7% збільшились тарифи на каналізацію, гарячу воду, опалення, водопостачання, навпаки, знизилась на 0,4% знизилась плата за оренду житла.

На підвищення цін на транспорт у цілому на 0,5% вплинуло подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 4,9%, а саме: у міжміському автобусі – на 8,2%, приміському – на 5,3%. Разом з тим дешевшими стали автомобілі (на 1,5%), паливо та мастила (на 1,4%).

Зростання цін у сфері зв’язку на 1,2% відбулось головним чином через подорожчання абонентної плати за користування послугами місцевого телефонного зв’язку на 8,2%.


05.12.2018

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЖОВТНІ 2018 РОКУ

У січні–жовтні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 35,4 млрд.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 24,4 млрд.грн. У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (30,2%), виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (26,1%), виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (16,9%), машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (9,5%).

В області 32,0% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, 16,0% – м.Нетішина, 11,0% – Кам'янець-Подільського району.

05.12.2018

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ЖОВТНІ 2018 РОКУ

У жовтні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 152,7 млн.грн (75,5% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 110,7 млн.грн.

На кінець жовтня 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 274,4 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 68,4 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 64,6 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 32,0 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 7,1 млн.грн, за постачання електричної енергії – 80,3 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год), на одного власника особового рахунку в жовтні 2018р. становили 885,2 грн.


03.12.2018

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЖОВТНІ 2018 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у жовтні 2018р. становила 7761 грн, що в 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн), проте на 15,8% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в жовтні 2018р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (12192 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (10963 грн), промисловості (9430 грн), сільського, лісового та рибного господарств (8882 грн), транспортного, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (8255 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (13642 грн) і перевищував середньообласний показник в 1,8 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності перебував у межах 52,9–69,9% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у жовтні 2018р. порівняно з вереснем 2018р. збільшилась на 2,6%, відносно жовтня 2017р. – на 15,0%.

03.12.2018

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 листопада п.р. становила 16,7 млн.грн, або 1,0% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2018р.

У структурі загальної суми заборгованості 65,8% утворено на економічно активних підприємствах, 32,5% – на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та 1,7% – на економічно неактивних підприємствах.

Більше половини (56,3%) невиплаченої заробітної плати припадає на промислові підприємства області, майже третина (31,6%) на заклади охорони здоров’я та надання соціальної допомоги.

Вчасно не отримали заробітну плату 1,2 тис. працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 9489 грн, що на 22,3% більше, ніж середня заробітна плата за жовтень 2018р.При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове

© 2000-2018, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi