27.09.2019

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СЕРПНІ 2019 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в серпні 2019р. було використано вугілля кам’яного 37,3 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 18,4 тис.т, газу природного – 15,2 млн.м3, бензину моторного – 1,2 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т, мазутів паливних важких – 0,2 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС пропану і бутану скраплених становив 4,0 тис.т, палива дизельного – 3,4 тис.т, бензину моторного – 3,3 тис.т.

Порівняно з серпнем 2018р. збільшились обсяги використання вугілля кам’яного в 1,5 раза, мазутів паливних важких – на 16,0%, газу природного – на 4,4%. Разом з тим обсяги використання бензину моторного зменшились на 13,3%, газойлів (палива дизельного) – на 8,8%, пропану і бутану скраплених – на 3,8%.

Станом на 1 вересня 2019р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 159,9 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 8,3 тис.т, бензину моторного – 3,7 тис.т, мазутів паливних важких – 3,2 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т.


26.09.2019

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У І ПІВРІЧЧІ 2019 РОКУ

За результатами обстеження робочої сили кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в І півріччі 2019 р. становила 535,3 тис. осіб, а у віці 15–70 років – 525,2 тис. осіб. Кількість безробітних віком 15 років і старше та у віці 15–70 років становила 49,9 тис. осіб.

У І півріччі 2019 р. рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 50,5%, а серед населення віком 15–70 років – 56,6%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше склав 8,5%, а серед осіб віком 15–70 років – 8,7%.


25.09.2019

ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ СУБСИДІЙ У СІЧНІ–СЕРПНІ 2019 РОКУ

У серпні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 97,1 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в серпні 2019р. збільшився порівняно з серпнем 2018р. у 1,6 раза і становив 117,5 грн.

У січні–серпні 2019р. призначено субсидії 118,8 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 66,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 52,6 тис. Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилась на 13,9%. Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–серпні 2019р. становила 36,2 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. – 32,7 млн.грн.

У січні–серпні 2019р. 16,7 тис. домогосподарств призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 1,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 14,8 тис. Кількість домогосподарств, яким було призначено такі субсидії, порівняно із відповідним періодом 2018р. зменшилась на 34,7%. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в серпні 2019р. зменшився порівняно з серпнем 2018р. на 3,1% і становив 2654,5 грн. У січні–серпні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 47,4 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. – 62,7 млн.грн.

25.09.2019

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–СЕРПНІ 2019 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–серпня 2019р. у порівнянні з січнем–серпнем 2018р. становив 84,5%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–серпня 2018р. збільшився на 2,9%.

У переробній промисловості в січні–серпні 2019р. виробництво продукції зменшилось на 8,7%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 2,3 раза, машинобудуванні – на 17,9%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 10,2%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 2,0%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 1,6%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 6,8%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 1,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–серпнем 2018р. становив 71,6%.

25.09.2019

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–CЕРПНІ 2019 РОКУ

У січні–серпні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1990,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–серпнем 2018р. становив 109,2%.

У порівнянні з відповідним періодом 2018р. зросло будівництво нежитлових будівель – у 1,6 раза, водночас будівництво житлових будівель та інженерних споруд скоротилося на 6,5% та 10,4% відповідно.

Підприємствами м. Хмельницького вироблено 49,8% загального обсягу будівельної продукції, м. Нетішина – 23,3%, Хмельницького району – 8,8%, м. Кам’янця-Подільського – 6,2%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 67,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти – 27,6% та 5,1% відповідно.

25.09.2019

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–СЕРПНІ 2019 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–серпні 2019р. становив 15047,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,1% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в серпні п.р. порівняно з липнем збільшився на 0,7%, порівняно з серпнем 2018р. – на 8,8%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–серпні 2019р. становив 8608,6 млн.грн, що в порівнянних цінах на 12,6% більше від обсягу січня–серпня 2018р. У серпні 2019р. його обсяг становив 1209,7 млн.грн і в порівнянних цінах проти серпня 2018р. збільшився на 10,3%, проти липня 2019р. – на 0,7%.


24.09.2019

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–СЕРПНІ 2019 РОКУ

У січні–серпні 2019р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 1038,6 млн.ткм, що на 4,5% більше обсягу відповідного періоду 2018р. Перевезено 5389,6 тис.т вантажів, що на 3,3% більше обсягу січня–серпня 2018р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 642,7 млн.пас.км, що становить 94,2% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 40,1 млн. пасажирів, що на 9,8% менше, ніж у січні–серпні 2018р. Міським електротранспортом перевезено 26,1 млн. пасажирів (на 1,8% менше обсягу січня–серпня 2018р.).


20.09.2019

СТАН СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–СЕРПНІ 2019 РОКУ

У січні–серпні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–серпнем 2018р. становив 100,6%, у т.ч. у підприємствах – 108,2%, у господарствах населення – 94,4%.

Станом на 1 вересня п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 359,8 тис.га, що на 4,9% більше, ніж на початок вересня 2018р. Виробництво зерна становило 1912,8 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 8,9% більше, ніж на відповідну дату минулого року; у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 53,2 ц зерна (на 3,9% більше).

У цілому по області ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого) зібрано на площі 71,8 тис.га (на 12,5% більше, ніж на 1 вересня 2018р.), валовий збір становив 234,9 тис.т (на 12,6% більше) при середній урожайності 32,7 ц з 1 га (на рівні минулого року).

Усіма категоріями господарств накопано 1037,8 тис.т картоплі (81,2% до обсягів на 1 вересня 2018р.); зібрано 180,0 тис.т (126,6%) культур овочевих, 78,5 тис.т (84,1%) культур плодових та ягідних.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 55,9 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,9% більше, ніж у січні–серпні 2018р., вироблено 446,0 тис.т молока (на 2,4% більше) та 705,9 млн.шт яєць (на 6,2% більше).

За розрахунками, на 1 вересня 2019р. у господарствах усіх категорій налічувалося 238,1 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 128,4 тис. корів, свиней – 321,6 тис., овець та кіз – 32,5 тис., птиці свійської – 8,6 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 вересня 2018р. зменшилась на 3,2%, у т.ч. корів – на 2,6%, свиней – на 2,9%, овець та кіз – на 3,0%, птиці – на 7,0%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–серпень 2019р. порівняно з січнем–серпнем 2018р. збільшився на 17,6%, у т.ч. продукції рослинництва – на 19,5%, продукції тваринництва – на 8,1%.

Середні ціни продажу аграрної продукції за січень–серпень 2019р. порівняно з січнем–серпнем 2018р. знизились на 2,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 5,1%, продукції тваринництва – на 0,2%.

На 1 вересня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням та переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 971,4 тис.т зерна, у т.ч. 718,3 тис.т пшениці, 24,5 тис.т кукурудзи, 205,9 тис.т ячменю, 7,7 тис.т жита; запаси насіння соняшнику становили 8,1 тис.т.

20.09.2019

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2019 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 серпня 2019р. становила 1259590 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–липня 2019р., чисельність наявного населення скоротилась на 5115 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 5991 особа, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 876 осіб.

Протягом січня–липня 2019р. на Хмельниччині народилось 5772 немовляти, зареєстровано 11763 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (62,1%), друге – новоутворення (11,7%), третє – зовнішні причини смерті (4,3%).


17.09.2019

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2019 РОКУ

У січні–липні 2019р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 329,8 млн.дол. США і 309,6 млн.дол. Порівняно з січнем–липнем 2018р. експорт зменшився на 0,6% (1,9 млн.дол.), імпорт збільшився на 24,0% (60,0 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 20,2 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,07.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 120 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем–липнем 2018р. на 10,3% та становив 169,5 млн.дол., або 51,4% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Іспанії, Нідерландів, Італії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Єгипту, Білорусі, Ізраїлю, Російської Федерації.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–липнем 2018р. збільшилась частка насiння і плодів олійних рослин; жирів та олій тваринного або рослинного походження; залишків і вiдходів харчової промисловості; солі, сірки, землі та каміння. Натомість зменшилась частка електричних машин; молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду; цукру і кондитерських виробів з цукру; їстівних плодів та горiхів.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу збільшився проти січня–липня 2018р. на 16,7% та становив 160,0 млн.дол., або 51,7% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Туреччини, Саудівської Аравії, Білорусі.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин; палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; засобів наземного транспорту, крім залізничного; електричних машин. Зменшилась частка пластмас, полімерних матеріалів; чорних металів; мила, поверхнево-активних органічних речовин; ефiрних олій.


16.09.2019

ДЖЕРЕЛА ДОХОДІВ ТА ВИТРАТИ ДОМОГОСПОДАРСТВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у І кварталі 2019р. сукупні ресурси одного домогосподарства в середньому за місяць становили 11558 грн (у розрахунку на одну особу – 4395 грн).

Найбільша питома вага (76%) припадала на грошові доходи, зокрема, 41% становила оплата праці, 16% – пенсії та стипендії, 7% – надходження від підприємницької діяльності та самозайнятості, 5% – допомога від родичів і знайомих, по 3% – допомоги, пільги та субсидії, надані готівкою, а також доходи від продажу сільськогосподарської продукції.

Негрошові доходи (вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства, грошова оцінка допомоги від родичів продовольчими товарами, пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, послуг з охорони здоров’я, оплату транспорту, зв’язку тощо) становили 10%, або 1148 грн.

Сукупні витрати одного домогосподарства в середньому за місяць становили 10454 грн (у розрахунку на одну особу – 3975 грн). На купівлю продовольчих товарів та харчування поза домом домогосподарства витрачали ледь не половину свого бюджету – 46%, або 4811 грн; на непродовольчі товари – 24% (2530 грн); на допомогу родичам та іншим особам, будівництво та капремонт, вклади до банків тощо – 20% (2109 грн); на оплату послуг – 10% (1004 грн).

16.09.2019

КРОК ДО ЗДОРОВ'Я - ЗАНЯТТЯ ФІЗКУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, що проводиться органами державної статистики, в середньому по країні більше третини (35,7%) чоловіків старше 18 років та чверть (25%) жінок цього ж віку хоча б раз на тиждень займаються фізкультурою та спортом. На Хмельниччині таким чином намагаються підтримати свою фізичну форму 40,5% чоловіків та кожна четверта жінка.

Серед регіонів України найбільш спортивними виявилися мешканці Дніпропетровської області, де понад 40% чоловіків та 30% жінок регулярно займаються фізкультурою та спортом. Найменше від усіх піклуються про свій фізичний стан мешканці Закарпаття, серед яких лише кожен шостий чоловік та кожна восьма жінка відвідують спортивні заняття хоча б раз на тиждень.

Слід зазначити, що в рамках обстеження умов життя домогосподарств досліджуються питання антропометричних даних населення країни та її регіонів, на основі яких визначається "Індекс маси тіла" – відношення ваги людини в кілограмах до квадрату її зросту в метрах. Згідно з нормами, встановленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я, маса тіла людини вважається нормальною, якщо цей показник знаходиться в межах 18,5–25,0.

За підсумками проведеного опитування лише 45% населення Хмельниччини має нормальну вагу тіла, більше половини (52,6%) мають надлишкову масу, серед яких кожен шостий мешканець (15,9%) області взагалі страждає від ожиріння.

Щодо регіонів країни, то найбільше повних людей мешкає на Сумщині – там дві особи з трьох (65,5%) страждає від зайвої ваги. Закарпаття розподілило навпіл нормальну (50,1%) та надлишкову вагу, включаючи ожиріння (49,9%). Водночас понижену масу тіла мають майже 1,4% населення країни, найменше (0,4%) – у Івано-Франківській, Сумській та Чернігівській областях, найбільше (3,2%) – у Тернопільській та Луганській.


13.09.2019

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СЕРПНІ 2019 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) в серпні 2019р. порівняно з попереднім місяцем становив 99,9% та 99,7% відповідно, з початку року – 102,4% та 102,7%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в серпні зросли на 0,2%. Стрімким було зростання цін на яйця – 41,5%. На 5,0–1,1% подорожчали гречані крупи, молоко, свинина, яловичина, сметана, хліб. Водночас подешевшали на 3,3–0,1% цукор, макаронні вироби, м’ясо птиці, пшеничне борошно, риба та продукти з риби, сало, але найбільше (на 10,7–5,3%) – фрукти, пшоно та овочі.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,9% через подорожчання тютюнових виробів на 1,8%.

Одяг та взуття подешевшали на 4,0%, зокрема, одяг – на 4,1%, взуття – на 3,9%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,2% відбулось за рахунок зменшення тарифів на природний газ на 4,5%. Разом з тим дорожчими на 0,5% стали оренда житла, його утримання та ремонт.

У сфері охорони здоров’я ціни зменшились на 0,8%, у т.ч. на фармацевтичну продукцію – на 1,1%.

На зниження цін на транспорт загалом (на 0,3%) вплинуло здешевлення палива та мастил (на 1,5%) та автомобілів (на 1,1%). Тривало зростання цін на обслуговування та ремонт власних транспортних засобів (на 4,6%).

У сфері зв’язку зафіксовано підвищення абонентної плати за користування послугами мобільного зв’язку на 1,5%. Разом з тим дешевшими на 2,2% стали мобільні телефони. Загалом у цій сфері ціни підвищились на 0,1%.

Серед інших товарів та послуг збільшилась вартість фінансових послуг (на 2,4%), послуг ресторанів та готелів (на 1,1%), знизились ціни у сфері відпочинку та культури (на 0,5%).


06.09.2019

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2019 РОКУ

У січні–липні 2019р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 25,5 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 67,3% припадає на переробну промисловість, з неї: 27,9% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 17,5% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 6,2% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 30,0% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–липень 2019р. становив 20,1 тис.грн.

В області 34,4% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, 11,6% – Кам'янець-Подільського району, 11,3% – м.Нетішина.


04.09.2019

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ЛИПНІ 2019 РОКУ

У липні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 191,5 млн.грн (у 1,7 раза більше нарахованих за цей період сум з урахуванням погашення боргу попередніх періодів), за постачання електричної енергії – 84,0 млн.грн.

На кінець липня 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 395,7 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 142,8 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 78,2 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 43,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 11,5 млн.грн, за постачання електричної енергії – 97,6 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год), на одного власника особового рахунку в липні 2019р. становили 634,4 грн.

04.09.2019

ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2019 РОКУ

У січні–червні 2019р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 364,0 тис.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), у січні–червні 2018р. – 208,2 тис.дол.

Обсяг залучених із початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 липня 2019р. становив 200,5 млн.дол., в розрахунку на одну особу населення – 158,3 дол.

Інвестиції надійшли з 37 країн світу. Із країн Європейського Союзу з початку інвестування внесено 189,3 млн.дол. (94,4% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 11,2 млн.дол. (5,6%).

Переважна частина загального обсягу прямих інвестицій (68,0%) належить інвесторам із Нідерландів, ще 23,3% припадає на країни-інвестори: Кіпр, Польщу, Німеччину, Ізраїль.

На підприємствах промисловості зосереджено 157,9 млн.дол. (78,8% загального обсягу прямих інвестицій в області), у т.ч. переробної промисловості – 157,7 млн.дол. У підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів внесено 24,2 млн.дол. (12,1%), у сферу здійснення операцій з нерухомим майном – 9,1 млн.дол. (4,5%), сільського, лісового та рибного господарств – 7,1 млн.дол. (3,6%).

Прямі інвестиції з області в економіку країн світу здійснювало одне підприємство.


02.09.2019

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2019 РОКУ

У січні–червні 2019р. в області прийнято в експлуатацію 136,6 тис.м2 загальної площі житла (нове будівництво), що на 42,0% більше, ніж у січні–червні 2018р. Із загального обсягу 61,9% прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 38,1% – в будинках із двома та більше квартирами. У цілому по області прийнято в експлуатацію 1358 квартир. Середній розмір квартири становив 100,6 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 154,2 м2, у міських поселеннях – 91,2 м2 загальної площі.

Перше місце за обсягами прийнятого в експлуатацію житла традиційно посів обласний центр – 61,3 тис.м2 загальної площі, або 44,9% загального обсягу.

Крім того, у січні–червні п.р. прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки (нового будівництва) загальною площею 22,0 тис.м2, що в 2,9 раза більше порівняно з відповідним періодом 2018р.

02.09.2019

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 СЕРПНЯ 2019 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 серпня 2019р. становила 5,6 млн.грн (на 21,1% менше, ніж на 1 липня 2019р.) або 0,3% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2019р. У структурі загальної суми заборгованості 82,7% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 6,6% – на економічно активних підприємствах та 10,7% – на економічно неактивних підприємствах.

Найбільша сума заборгованості (62,5%) припадає на промислові підприємства області.

Вчасно не отримали заробітну плату 29 працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 12721 грн, що на 40,3% більше, ніж середня заробітна плата за липень 2019р.

02.09.2019

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЛИПНІ 2019 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у липні 2019р. становила 9069 грн, що в 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн), проте на 17,3% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в липні 2019р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (15907 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (14077 грн), промисловості (10733 грн), сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (10216 грн), транспортного, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (9746 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (15985 грн) і перевищував середньообласний показник в 1,8 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 49,3–71,0% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у липні 2019р. збільшилась порівняно з червнем 2019р. на 1,2%, відносно липня 2018р. – на 11,1%.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2019, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi