29.08.2019

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ІІ КВАРТАЛІ 2019 РОКУ

У ІІ кварталі 2019р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 1263,9 млн.грн.

У структурі загального обсягу реалізованих послуг 44,6% припадало на послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, 15,0% – на діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, 13,1% – на операції з нерухомим майном.

Частка послуг, реалізованих населенню, становила 26,5% загального обсягу реалізованих послуг.

29.08.2019

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2019 РОКУ

У січні–червні 2019р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4238,3 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 7,1% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2018р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,7% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 57,9% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 36,0%.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 72,1% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик, становила 4,6%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 13,9% капітальних інвестицій, коштів населення, витрачених на будівництво житла, – 8,6%.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості (42,5%), сільського, лісового та рибного господарств (25,9%).

Капітальні інвестиції в житлове будівництво в порівнянні з січнем–червнем 2018р. зменшилися на 24,3%.


28.08.2019

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2019 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–липня 2019р. у порівнянні з січнем–липнем 2018р. становив 85,1%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–липня 2018р. збільшився на 1,2%.

У переробній промисловості в січні–липні 2019р. виробництво продукції зменшилось на 9,2%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 2,5 раза, машинобудуванні – на 18,1%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 12,2%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 1,5%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 1,4%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 3,2%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 0,3%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–липнем 2018р. становив 74,1%.

28.08.2019

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЛИПНІ 2019 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в липні 2019р. було використано вугілля кам’яного 42,0 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 17,0 тис.т, газу природного – 16,6 млн.м3, бензину моторного – 1,3 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т, мазутів паливних важких – 0,2 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС палива дизельного становив 3,0 тис.т, бензину моторного – 3,0 тис.т, пропану і бутану скраплених – 2,7 тис.т.

Порівняно з липнем 2018р. збільшились обсяги використання вугілля кам’яного в 1,7 раза, мазутів паливних важких – на 35,7%, газойлів (палива дизельного) – на 7,4%, бензину моторного – на 2,4%. Разом з тим обсяги використання пропану і бутану скраплених зменшились на 3,0%, газу природного – на 1,6%.

Станом на 1 серпня 2019р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 172,6 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 8,4 тис.т, бензину моторного – 3,9 тис.т, мазутів паливних важких – 3,2 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,7 тис.т.


23.08.2019

ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ СУБСИДІЙ У СІЧНІ–ЛИПНІ 2019 РОКУ

У липні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 90,5 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в липні 2019р. збільшився порівняно з липнем 2018р. у 1,9 раза і становив 94,8 грн.

У січні–липні 2019р. за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 44,0 тис. домогосподарств, що в 3,1 раза менше, ніж у відповідному періоді 2018р. При цьому на домогосподарства в міських поселеннях припадало 52,2% таких звернень, у сільській місцевості – 47,8%. У січні–липні 2019р. призначено субсидії 113,4 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 62,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 51,0 тис. Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилась на 23,1%.

У січні–липні 2019р. 16,2 тис. домогосподарствам призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 1,8 тис. домогосподарствам, у сільській місцевості – 14,4 тис. Кількість домогосподарств, яким було призначено такі субсидії, порівняно із відповідним періодом 2018р. зменшилась на 34,9%. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в липні 2019р. зменшився порівняно з липнем 2018р. на 7,3% і становив 2626,7 грн. У січні–липні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 46,2 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. – 55,2 млн.грн.

23.08.2019

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2019 РОКУ

У січні–липні 2019р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 895,2 млн.ткм, що на 5,3% більше обсягу відповідного періоду 2018р. Перевезено 4640,3 тис.т вантажів, що на 6,2% більше обсягу січня–липня 2018р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 564,7 млн.пас.км, що становить 94,0% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 58,4 млн. пасажирів, що на 6,9% менше, ніж у січні–липні 2018р.

23.08.2019

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2019 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–липні 2019р. становив 13157,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,4% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в липні п.р. порівняно з червнем збільшився на 8,4%, порівняно з липнем 2018р. – на 16,5%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–липні 2019р. становив 7527,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 14,9% більше від обсягу січня–липня 2018р. У липні 2019р. його обсяг становив 1203,7 млн.грн і в порівнянних цінах проти липня 2018р. збільшився на 18,1%, проти червня 2019р. – на 8,4%.

23.08.2019

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2019 РОКУ

У січні–липні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1646,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–липнем 2018р. становив 116,2%.

У порівнянні з відповідним періодом 2018р. зросло будівництво нежитлових будівель – у 1,7 раза, водночас будівництво житлових будівель та інженерних споруд скоротилося на 4,5% та 2,0% відповідно.

Підприємствами м. Хмельницького вироблено 50,9% загального обсягу будівельної продукції, м. Нетішина – 23,8%, Хмельницького району – 8,3%, м. Кам’янця-Подільського – 5,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 68,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти – 26,4% та 5,0% відповідно.


21.08.2019

СТАН СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИПНІ 2019 РОКУ

У січні–липні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–липнем 2018р. становив 110,2%, у т.ч. у підприємствах – 118,6%, у господарствах населення – 100,1%.

Станом на 1 серпня п.р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 195,6 тис.га, що на 34,2% більше, ніж на початок серпня 2018р. Виробництво зерна становило 1043,3 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 34,2% більше, ніж на відповідну дату минулого року.

У цілому по області ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого) зібрано на площі 69,8 тис.га (на 20,3% більше, ніж на 1 серпня 2018р.), валовий збір становив 226,4 тис.т (на 17,5% більше).

Усіма категоріями господарств накопано 105,9 тис.т картоплі (88,7% до обсягів на 1 серпня 2018р.); зібрано 58,4 тис.т (105,5%) культур овочевих, 22,4 тис.т (60,9%) культур плодових та ягідних.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 50,9 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3,0% більше, ніж у січні–липні 2018р., вироблено 383,5 тис.т молока (на 2,7% більше) та 624,5 млн.шт яєць (на 8,2% більше).

За розрахунками, на 1 серпня 2019р. у господарствах усіх категорій налічувалося 239,9 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 129,2 тис. корів, свиней – 323,1 тис., овець та кіз – 33,4 тис., птиці свійської – 8,4 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 серпня 2018р. зменшилась на 3,4%, у т.ч. корів – на 2,7%, свиней – на 3,9%, овець та кіз – на 0,6%, птиці – на 7,8%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–липень 2019р. порівняно з січнем–липнем 2018р. збільшився на 17,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 19,1%, продукції тваринництва – на 9,2%.

Середні ціни продажу аграрної продукції за січень–липень 2019р. порівняно з січнем–липнем 2018р. знизились на 1,0%, у т.ч. продукції рослинництва – на 1,8%, продукції тваринництва – на 0,5%. У липні 2019р. порівняно з червнем п.р. середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції знизились на 6,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 7,3%, продукції тваринництва – зросли на 0,6%.

На 1 серпня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням та переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 750,0 тис.т зерна (на 30,0% більше, ніж на 1 серпня 2018р.), у т.ч. 546,9 тис.т пшениці, 28,8 тис.т кукурудзи, 126,1 тис.т ячменю, 5,2 тис.т жита. У підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, зберігалося 404,7 тис.т зерна (у 1,5 раза більше), у т.ч. 280,9 тис.т пшениці, 23,5 тис.т кукурудзи, 57,5 тис.т ячменю, 4,0 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 345,3 тис.т зерна (на 13,2% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 5,7 тис.т, що в 3,5 раза більше, ніж на 1 серпня 2018р.

21.08.2019

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2019 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 липня 2019р. становила 1259885 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–червня 2019р., чисельність наявного населення скоротилась на 4820 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 5337 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 517 осіб.

Протягом січня–червня 2019р. на Хмельниччині народилось 4845 немовлят, зареєстровано 10182 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (62,6%), друге – новоутворення (11,3%), третє – хвороби органів травлення (4,2%).


20.08.2019

САМООЦІНКА ДОМОГОСПОДАРСТВАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ РІВНЯ СВОГО МАТЕРІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

Органами державної статистики було проведено опитування членів домогосподарств, які беруть участь у вибірковому обстеженні умов життя, щодо якості добробуту та рівня достатності їх доходів. Крім того, було запропоновано визначитися щодо очікувань змін свого матеріального стану протягом 2019 року та прогнозу розвитку країни на майбутнє.

Оцінюючи рівень своїх доходів, 57% домогосподарств області повідомили, що протягом останнього року коштів їм було достатньо, але робити заощадження не вдавалося. Постійно відмовляли собі в найнеобхіднішому, крім харчування, 40% домогосподарств, а двом родинам із ста взагалі не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування. Відкладати кошти також могли дозволити собі лише дві родини із ста.

Неспроможність наших краян робити заощадження свідчить про їх малозабезпеченість. Підтвердженням цього є відповіді респондентів на питання щодо визначення їх соціально-економічного статусу в суспільстві. Так, майже дві третини домогосподарств Хмельниччини вважали себе бідними, кожна третя родина хоча бідною себе не вважала, але до середнього класу віднести себе ще не могла. Жоден із опитаних заможним або ж представником середнього класу себе не вважав.

Більше половини домогосподарств Хмельниччини не відчули будь-яких змін свого матеріального стану протягом 2018 року. У кожному третьому домогосподарстві – добробут погіршився, і лише в дев’яти із ста – відмітили деяке покращення рівня свого життя.

Аналіз відповідей щодо напрямку змін добробуту населення в наступному році показав, що більшість наших краян налаштовані скоріше песимістично. Так, три з п’яти з них в недалекому майбутньому взагалі не сподіваються на будь-які зміни, понад чверть – очікують на подальше погіршення. Водночас у кожному десятому домогосподарстві області сподіваються на покращення свого матеріального стану.

Очікування стосовно перспектив розвитку економіки України в 2019 році також були не дуже оптимістичними. Лише в кожній п’ятій родині Хмельниччини сподівалися на певне покращення. Третина родин вважали, що рік буде несприятливим, майже половина опитаних не очікували ніяких змін.

Оцінюючи життєві пріоритети переважна більшість респондентів повідомили, що найбільшою цінністю в житті вони вважають здоров’я. На друге місце поставили сім’ю та дітей, на третє – матеріальний добробут, на четверте – впевненість у завтрашньому дні. Робота, кар’єра, освіта, друзі, спілкування щодалі набувають все меншу значимість.


16.08.2019

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2019 РОКУ

У січні–червні 2019р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 290,1 млн.дол. США і 255,6 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2018р. експорт збільшився на 0,6% (1,6 млн.дол.), імпорт – на 21,2% (44,7 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 34,5 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,13.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 117 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем–червнем 2018р. на 7,2% та становив 143,4 млн.дол., або 49,4% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Іспанії, Нідерландів, Італії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Єгипту, Ізраїлю, Білорусі.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–червнем 2018р. збільшилась частка насiння і плодів олійних рослин; жирів та олій тваринного або рослинного походження; залишків і вiдходів харчової промисловості; солі, сірки, землі та каміння. Натомість зменшилась частка електричних машин; молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду; деревини і виробів з деревини.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу збільшився проти січня–червня 2018р. на 9,8% та становив 128,8 млн.дол., або 50,4% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі, Литви.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Туреччини, Саудівської Аравії, Білорусі, США.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; механічних машин; засобів наземного транспорту, крім залізничного; електричних машин. Зменшилась частка пластмас, полімерних матеріалів; чорних металів; мила, поверхнево-активних органічних речовин.

16.08.2019

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2019 РОКУ

У січні–червні 2019р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 11,0 млн.дол. США і 8,3 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2018р. експорт зменшився на 22,0% (3,1 млн.дол.), імпорт збільшився на 6,4% (0,5 млн.дол.). Додатне сальдо становило 2,7 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,33.

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились із партнерами з 64 країн світу.

Обсяг експорту послуг до країн Європейського Союзу зменшився проти січня–червня 2018р. на 19,0% та становив 10,5 млн.дол., або 94,7% від загального обсягу експорту.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Польща, Словаччина, Бельгія.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту області становили транспортні послуги (47,1%) та послуги з переробки матеріальних ресурсів (46,5%).

Імпорт послуг з країн Європейського Союзу зменшився проти січня–червня 2018р. на 3,1% та становив 5,6 млн.дол., або 67,4% від загального обсягу імпорту.

Головними партнерами в імпорті послуг були Німеччина, Франція, Польща.

Основу структури імпорту становили транспортні послуги (32,1% від загального обсягу імпорту), послуги, пов'язані з подорожами (25,0%) та ділові послуги (19,8%).


15.08.2019

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЛИПНІ 2019 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) в липні 2019р. порівняно з попереднім місяцем становив 99,8% та 99,4% відповідно, з початку року – 102,5% та 103,0%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в липні знизились на 0,1%. Найбільше (на 14,5%) подешевшали овочі, на 0,9–0,3% – молоко, сири, продукти переробки зернових, морозиво. З продуктів переробки зернових на 3,2–1,4% зменшились ціни на крупи ячні, гречані, манні, пшоно, навпаки, додали в ціні вівсяні пластівці (1,9%) та пшеничне борошно (1,3%). Підвищення цін на 2,8–0,7% відбулось на цукор, макаронні вироби, сіль, хліб, рис, кисломолочну продукцію, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,2%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,6%, алкогольні напої – на 0,9%.

Через сезонні знижки і розпродаж одяг та взуття подешевшали на 2,9%, зокрема, одяг – на 2,9%, взуття – на 2,8%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,9% відбулось за рахунок зменшення тарифів на природний газ на 10,3%.

У сфері охорони здоров’я ціни збільшились на 0,8%, зокрема, на послуги санаторно-курортних установ – на 5,0%, консультативні послуги – на 2,8%, послуги лікарень – на 2,1%, фармацевтичну продукцію – на 0,7%.

На зниження цін на транспорт загалом (на 0,7%) вплинуло здешевлення палива та мастил (на 3,4%) та автомобілів (на 1,3%). Водночас подорожчали обслуговування та ремонт власних транспортних засобів (на 8,5%), а також проїзд у залізничному пасажирському транспорті (на 3,8%), зокрема, у приміському поїзді – на 21,7%, міжміському – на 2,2%.

Подешевшали товари та послуги у сфері відпочинку та культури (на 0,6%), зв’язку (на 0,3%), зазнали підвищення ціни на послуги ресторанів та готелів (на 0,6%), предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла (на 0,3%).


07.08.2019

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2019 РОКУ

У січні–червні 2019р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 21,8 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 66,2% припадає на переробну промисловість, з неї: 28,3% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 16,6% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 6,0% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 31,2% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–червень 2019р. становив 17,1 тис.грн.

В області 35,4% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, 11,0% – м.Нетішина, 11,2% – Кам'янець-Подільського району.


05.08.2019

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ЧЕРВНІ 2019 РОКУ

У червні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 168,8 млн.грн (у 1,6 раза більше нарахованих за цей період сум з урахуванням погашення боргу попередніх періодів), за постачання електричної енергії – 67,4 млн.грн.

На кінець червня 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 460,9 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 155,7 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 78,2 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 44,3 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 10,8 млн.грн, за постачання електричної енергії – 113,5 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год), на одного власника особового рахунку в червні 2019р. становили 615,5 грн.


01.08.2019

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 ЛИПНЯ 2019 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 липня 2019р. становила 7,1 млн.грн, або 0,4% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2019р. У структурі загальної суми заборгованості 65,2% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 26,3% – на економічно активних підприємствах та 8,5% – на економічно неактивних підприємствах.

Найбільша сума заборгованості (70,5%) припадає на промислові підприємства області.

Вчасно не отримали заробітну плату 0,3 тис. працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 7291 грн, або 81,1% від середньої заробітної плати за червень 2019р.

01.08.2019

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЧЕРВНІ 2019 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у червні 2019р. становила 8993 грн, що в 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн), проте на 16,6% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в червні 2019р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (13179 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (12753 грн), промисловості (9905 грн), освіти (9533 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (14167 грн) і перевищував середньообласний показник в 1,6 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 49,3–62,2% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у червні 2019р. збільшилась порівняно з травнем 2019р. на 7,7%, відносно червня 2018р. – на 7,5%.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2019, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi