29.07.2019

ПІДСУМКИ СІВБИ ПІД УРОЖАЙ 2019 РОКУ У ГОСПОДАРСТВАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Під урожай 2019р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 1175,5 тис.га, з них у підприємствах - 916,4 тис.га (78% загальних площ), у господарствах населення - 259,1 тис.га (22%). У порівнянні з попереднім роком загальна посівна площа зменшилась на 10,7 тис.га (0,9%), в т.ч. у підприємствах - на 9,2 тис.га (1,0%).

У структурі посівних площ, як і в попередні роки, найбільша частка (48,7%, або 572,4 тис.га) припадає на зернові та зернобобові культури, їх посіви зменшились на 3,7 тис.га, або 0,6%. У поточному році пшениці посіяно 249,1 тис.га (21,2% усіх посівів), кукурудзи на зерно - 195,5 тис.га (16,6%), ячменю - 102,6 тис.га (8,7%), гречки - 7,0 тис.га (0,6%). Розширено посівні площі під пшеницею (на 8,8%), ячменем (на 6,3%), просом (в 3 раза), водночас скорочено площі посівів гречки (на 41,2%), вівса (на 16,2%), квасолі (на 10,0%), кукурудзи на зерно (на 6,6%), жита (на 5,6%).

Культурами технічної групи зайнято 422,5 тис.га (35,9% всіх посівів), що на 1,4% менше, ніж торік. Найбільше посіяно сої - 174,8 тис.га, що на 2,5% більше, ніж під урожай 2018р., соняшнику - 141,2 тис.га (на 10,6% менше), ріпаку озимого та кользи - 74,3 тис.га (на 12,5% більше), буряку цукрового фабричного - 27,3 тис.га (на 8,5% менше).

Під картоплею в області зайнято 66,2 тис.га (5,6% загальної посівної площі), культурами овочевими відкритого ґрунту - 10,8 тис.га (0,9%), кормовими культурами - 102,2 тис.га (8,7%). При цьому в поточному році більше посаджено кормових культур (на 0,4 тис.га, або 0,3%), менше картоплі (на 0,6 тис.га, або 0,8%), культур овочевих відкритого ґрунту (на 0,4 тис.га, або 4,0%).

Слід зазначити, що основними виробниками зернових та технічних культур є підприємства (в них зосереджено відповідно 83% та 97% посівних площ цих культур), картоплі та овочів - господарства населення (відповідно майже 100% та 96%).


26.07.2019

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЧЕРВНІ 2019 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в червні 2019р. було використано вугілля кам’яного 23,2 тис.т, газу природного – 14,9 млн.м3, газойлів (палива дизельного) – 10,8 тис.т, бензину моторного – 1,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т, мазутів паливних важких – 0,1 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС пропану і бутану скраплених становив 3,3 тис.т, бензину моторного – 3,1 тис.т, палива дизельного – 3,0 тис.т.

Порівняно з червнем 2018р. збільшились обсяги використання газойлів (палива дизельного) на 8,8%, пропану і бутану скраплених – на 4,1%. Разом з тим обсяги використання газу природного зменшились на 13,3%, вугілля кам’яного – на 11,8%, мазутів паливних важких – на 8,9%, бензину моторного – на 3,8%.

Станом на 1 липня 2019р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 173,4 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 9,0 тис.т, бензину моторного – 3,8 тис.т, мазутів паливних важких – 3,2 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,7 тис.т.


25.07.2019

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2019 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–червня 2019р. у порівнянні з січнем–червнем 2018р. становив 85,8%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–червня 2018р. збільшився на 0,1%.

У переробній промисловості в січні–червні 2019р. виробництво продукції зменшилось на 9,6%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 2,6 раза, машинобудуванні – на 19,1%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 14,1%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 2,4%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, на 3,6%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 2,5%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 1,6%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–червнем 2018р. становив 76,7%.

25.07.2019

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2019 РОКУ

У січні–червні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1296,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–червнем 2018р. становив 125,3%.

У порівнянні з відповідним періодом 2018р. зросло будівництво будівель на 35,1% (у т.ч. нежитлових – у 1,8 раза) та інженерних споруд – на 10,5%, водночас будівництво житлових будівель скоротилося на 7,2%.

Підприємствами м. Хмельницького вироблено 50,6% загального обсягу будівельної продукції, м. Нетішина – 25,6%, %, Хмельницького району – 7,1%, м. Кам’янця-Подільського – 5,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 71,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти – 23,2% та 5,2% відповідно.

25.07.2019

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ-ЧЕРВНІ 2019 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні-червні 2019р. становив 11053,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 12,8% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в червні п.р. порівняно з травнем збільшився на 3,5%, порівняно з червнем 2018р. - на 15,7%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні-червні 2019р. становив 6323,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 14,4% більше від обсягу січня-червня 2018р. У червні 2019р. його обсяг становив 1114,5 млн.грн і в порівнянних цінах проти червня 2018р. збільшився на 17,3%, проти травня 2019р. - на 3,5%.


24.07.2019

ПРО НАДХОДЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА НА ПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2019 РОКУ

У січні–червні 2019р. переробними підприємствами області куплено в усіх категоріях постачальників 2,4 тис.т сільськогосподарських тварин у живій масі (на 5,2% менше, ніж у січні–червні 2018р.).

Крім того, переробними підприємствами використано для переробки 2,1 тис.т власно вирощених тварин (на 26,3% більше, ніж за відповідний період 2018р.).

За січень–червень 2019р. переробними підприємствами області куплено 88,5 тис.т молока (на 0,1% більше, ніж за січень–червень 2018р.), у т.ч. у підприємств – 32,5 тис.т (на 7,1% більше), у населення – 56,0 тис.т (на 3,6% менше).

За якісним складом купленої молочної продукції в підприємств переважало молоко першого ґатунку (83,8%), у населення – молоко другого ґатунку (96,4%).

Середня ціна, по якій переробні підприємства приймали молоко, в січні–червні 2019р. становила 5947,4 грн проти 5669,8 грн у січні–червні 2018р.

24.07.2019

ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ СУБСИДІЙ У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2019 РОКУ

У червні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 77,9 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в червні 2019р. збільшився порівняно з червнем 2018р на 1,1% і становив 75,8 грн.

У січні–червні 2019р. за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 38,6 тис. домогосподарств, що в 3,3 раза менше, ніж у відповідному періоді 2018р. При цьому на домогосподарства в міських поселеннях припадало 49,2% таких звернень, у сільській місцевості – 50,8%. У січні–червні 2019р. призначено субсидії 100,5 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 54,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 46,4 тис. Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилась в 1,7 раза.

У січні–червні 2019р. 15,7 тис. домогосподарствам призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 1,8 тис. домогосподарствам, у сільській місцевості – 13,9 тис. Кількість домогосподарств, яким було призначено субсидії, порівняно із відповідним періодом 2018р. зменшилась на 35,8%. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в червні 2019р. збільшився порівняно з червнем 2018р. на 4,8% і становив 2728,2 грн. У січні–червні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 43,0 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. – 47,4 млн.грн.


23.07.2019

СТАН СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2019 РОКУ

У січні–червні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–червнем 2018р. становив 98,7%, у т.ч. у підприємствах – 99,4%, у господарствах населення – 98,2%.

Господарства області приступили до збирання врожаю ранніх зернових та зернобобових культур. Станом на 1 липня п.р. зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 3,0 тис.га, виробництво зерна становило 13,6 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 40,5% більше, ніж було одержано на 1 липня 2018р.

Господарствами всіх категорій області накопано 1,8 тис.т картоплі (95,0% до рівня на 1 липня 2018р.); зібрано 1,0 тис.т (111,5%) культур овочевих, 5,9 тис.т (41,9%) культур плодових та ягідних.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 45,7 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3,6% більше, ніж у січні–червні 2018р., вироблено 316,1 тис.т молока (на 2,8% більше) та 546,2 млн.шт яєць (на 9,3% більше).

За розрахунками, на 1 липня 2019р. у господарствах усіх категорій налічувалося 240,3 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 129,4 тис. корів, свиней – 320,8 тис., овець та кіз – 34,9 тис., птиці свійської – 8,2 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 липня 2018р. зменшилась на 3,7%, у т.ч. корів – на 2,4%, свиней – на 3,7%, овець та кіз – на 0,6%, птиці – на 1,1%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–червень 2019р. порівняно з січнем–червнем 2018р. збільшився на 20,1%, у т.ч. продукції рослинництва – на 22,7%, тваринництва – на 9,3%.

Середні ціни продажу аграрної продукції за січень–червень 2019р. порівняно з січнем–червнем 2018р. знизились на 0,1%, у т.ч. продукції тваринництва – на 0,6%, продукції рослинництва зросли на 0,6%. У червні 2019р. порівняно з травнем п.р. середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції знизились на 2,1%, у т.ч. продукції рослинництва – на 1,8%, тваринництва – на 4,8%.

На 1 липня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням та переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 262,4 тис.т зерна (на 14,6% менше, ніж на 1 липня 2018р.), у т.ч. 113,1 тис.т пшениці, 60,1 тис.т кукурудзи, 76,7 тис.т ячменю, 1,7 тис.т жита. У підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, зберігалося 123,5 тис.т зерна (на 24,9% менше), у т.ч. 58,6 тис.т пшениці, 34,9 тис.т кукурудзи, 23,6 тис.т ячменю, 0,6 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 138,9 тис.т зерна (на 2,8% менше). Запаси насіння соняшнику становили 14,9 тис.т, що в 4,8 раза більше, ніж на відповідну дату 2018р.

23.07.2019

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2019 РОКУ

У січні–червні 2019р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 755,3 млн.ткм, що на 5,6% більше обсягу відповідного періоду 2018р. Перевезено 3893,1 тис.т вантажів, що на 7,3% більше обсягу січня–червня 2018р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 486,0 млн.пас.км, що становить 93,7% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 50,5 млн. пасажирів, що на 7,1% менше, ніж у січні–червні 2018р.


22.07.2019

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ-ТРАВНІ 2019 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 червня 2019р. становила 1260400 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня-травня 2019р., чисельність наявного населення скоротилась на 4305 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення - 4649 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення - 344 особи.

Протягом січня-травня 2019р. на Хмельниччині народилось 4095 немовлят, зареєстровано 8744 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (63,4%), друге - новоутворення (11,0%), третє - хвороби органів травлення та зовнішні причини смерті (по 4,1%).


17.07.2019

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ТРАВНІ 2019 РОКУ

У січні–травні 2019р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 242,8 млн.дол. США і 203,3 млн.дол. Порівняно з січнем–травнем 2018р. експорт збільшився на 1,0% (2,3 млн.дол.), імпорт – на 13,3% (23,9 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 39,5 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,19.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 116 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем–травнем 2018р. на 12,3% та становив 125,1 млн.дол., або 51,5% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Іспанії, Нідерландів, Італії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Туреччини, Ізраїлю, Білорусі.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–травнем 2018р. збільшилась частка зернових культур; жирів та олій тваринного або рослинного походження; продукцiї борошномельно-круп'яної промисловості; залишків і вiдходів харчової промисловості. Натомість зменшилась частка електричних машин; молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду; насiння і плодів олійних рослин; деревини і виробів з деревини.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу збільшився проти січня–травня 2018р. на 4,1% та становив 104,7 млн.дол., або 51,5% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Литви.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Туреччини, Саудівської Аравії, Білорусі.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; засобів наземного транспорту, крім залізничного; електричних машин. Зменшилась частка пластмас, полімерних матеріалів; механічних машин; чорних металів; мила, поверхнево-активних органічних речовин.


15.07.2019

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЧЕРВНІ 2019 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) в червні 2019р. порівняно з попереднім місяцем становив 99,8% та 99,5% відповідно, з початку року – 102,7% та 103,6%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в області в червні знизились на 0,4%. Як і в попередньому місяці це було зумовлено істотним здешевленням яєць (на 26,4%) та овочів (на 13,9%). На 4,3–0,5% зменшились в ціні рис, сало, кисломолочна продукція, яловичина, свинина, сири, безалкогольні напої. Водночас подорожчали цукор та фрукти – на 8,6% та 5,5% відповідно, хліб, м’ясо птиці, сметана, продукти переробки зернових, соняшникова олія, риба та продукти з риби – на 3,0–0,7%. З продуктів переробки зернових на 12,7% підвищились ціни на пшоно, на 3,6–0,4% – на вівсяні пластівці, пшеничне борошно, гречані крупи, зменшились ціни на крупи ячні та манні – на 3,5% та 0,4% відповідно.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,0%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,8%, алкогольні напої – на 0,3%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,3% відбулось за рахунок зменшення тарифів на природний газ на 6,5%. Разом з тим зросла плата за утримання будинків та прибудинкових територій на 6,6%, водопостачання – на 5,2%, каналізацію – на 2,5%.

У сфері охорони здоров’я ціни збільшились на 0,7%, зокрема, на консультативні послуги – на 6,2%, послуги санаторно-курортних установ – на 3,6%, фармацевтичну продукцію – на 0,8%.

На зниження цін на транспорт загалом (на 0,3%) вплинуло здешевлення автомобілів (на 1,4%), а також палива та мастил (на 0,2%). Дорожчим на 4,5% став проїзд у залізничному пасажирському транспорті: у приміському поїзді – на 5,7%, міжміському – на 4,4%.

Серед інших товарів та послуг на 2,1–0,4% подешевшали одяг та взуття, товари та послуги у сфері зв’язку, відпочинку та культури, предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла.

15.07.2019

ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 1 ЛИПНЯ 2019 РОКУ

Станом на 1 липня 2019р. на обліку в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Хмельницькій області перебувало 29,5 тис. юридичних осіб та 1,5 тис. відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи.

Найбільша кількість юридичних осіб розташована у містах Хмельницькому (40% від загальної їх кількості), Кам’янці-Подільському (7%) та Хмельницькому районі (6%). У цих регіонах і рівень насиченості суб’єктами в розрахунку на 1000 осіб наявного населення значно перевищує середній рівень по області (23 юридичні особи).

Найпоширенішими організаційно-правовими формами господарювання суб’єктів економіки залишаються товариства з обмеженою відповідальністю – 7,7 тис. (26% в загальній сукупності юридичних осіб), приватні підприємства – 5,6 тис. (19%), органи влади, організації (установи, заклади) – 3,9 тис. (13%).

У створенні суб’єктів господарської діяльності області брали участь 920 іноземних засновників із 76 країн світу. Найбільша кількість підприємств створена за участю іноземних засновників Польщі – 11%, Кіпру та Туреччини – по 8%.

За січень–червень 2019р. в ЄДРПОУ області взято на облік 555 юридичних осіб (2% від загальної їх кількості). Найбільша кількість суб’єктів створена традиційно в м. Хмельницькому (58% від усіх заснованих), за видами економічної діяльності – у сфері надання інших видів послуг (15%), адміністративному та допоміжному обслуговуванні (14%), сільському, лісовому та рибному господарстві (13%), оптовій та роздрібній торгівлі (12%). Із створених за цей період юридичних осіб 44% становили господарські товариства, 20% – об’єднання громадян, 10% – приватні підприємства.

Разом з тим, у січні–червні 2019р. знято з обліку в ЄДРПОУ 412 юридичних осіб, з них найбільше – у м. Хмельницькому (53% від загальної кількості ліквідованих). Серед ліквідованих 41% становили підприємства та господарські товариства.


10.07.2019

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ТРАВНІ 2019 РОКУ

У січні–травні 2019р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 18,4 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 64,7% припадає на переробну промисловість, з неї: 28,0% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 15,5% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 6,1% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 32,9% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–травень 2019р. становив 14,5 тис.грн.

В області 36,5% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, по 10,9% – м.Нетішина та Кам'янець-Подільського району.


04.07.2019

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ТРАВНІ 2019 РОКУ

У травні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 313,3 млн.грн (у 2,3 раза більше нарахованих за цей період сум з урахуванням погашення боргу попередніх періодів), за постачання електричної енергії – 101,9 млн.грн.

На кінець травня 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 517,1 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 174,0 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 74,2 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 40,0 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 9,5 млн.грн, за постачання електричної енергії – 129,9 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год), на одного власника особового рахунку в травні 2019р. становили 719,9 грн.


03.07.2019

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ТРАВНІ 2019 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у травні 2019р. становила 8358 грн, що в 2,0 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн), проте на 18,4% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в травні 2019р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (13773 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (11513 грн), промисловості (9922 грн), сільського, лісового та рибного господарств (8646 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (14235 грн) і перевищував середньообласний показник в 1,7 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 54,5 – 72,6% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у травні 2019р. збільшилась порівняно з квітнем 2019р. на 1,5%, відносно травня 2018р. – на 8,4%.

03.07.2019

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 червня 2019р. становила 7,2 млн.грн, або 0,4% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2019р. У структурі загальної суми заборгованості 65,4% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 26,3% – на економічно активних підприємствах та 8,3% – на економічно неактивних підприємствах.

Найбільша сума заборгованості (70,9%) припадає на промислові підприємства області.

Вчасно не отримали заробітну плату 0,3 тис. працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 7356 грн, або 88,0% від середньої заробітної плати за травень 2019р.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2019, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi