31.05.2017

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА СТАН ЇЇ ВИПЛАТИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В КВІТНІ 2017 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) в квітні 2017р. становила 5519 грн, що в 1,7 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн), проте на 17,1% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (8673 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (6648 грн), сільського, лісового та рибного господарств (6498 грн), промисловості (6287 грн). Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (8846 грн) і перевищував середньообласний показник у 1,6 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, перебував у межах 59,6–66,6% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у квітні 2017р. порівняно з березнем 2017р. зменшилась на 2,2%, відносно квітня 2016р. – збільшилась на 32,5%.

Порівняно з 1 квітня 2017р. загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати зменшилась на 5,6% і на 1 травня п.р. становила 6,2 млн.грн, або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2017р.

Основна частка боргу з виплати заробітної плати (74,6%) припадала на підприємства промисловості, 10,7% – будівництва. З кожних 100 невиплачених гривень 68 заборгували своїм працівникам підприємства Полонського району, 11 – м.Хмельницького, 10 – Ярмолинецького району.

У структурі загальної суми заборгованості 91,0% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 8,9% – на економічно активних підприємствах, решта – на економічно неактивних, тобто тих, які призупинили свою виробничо-господарську діяльність у 2016р. та попередніх роках.

Вчасно не отримали заробітну плату 163 особи економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 3406 грн, або 61,7% від середньої заробітної плати за квітень 2017р.


30.05.2017

ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2017 РОКУ

Фінансовий результат великих і середніх підприємств до оподаткування за січень–березень 2017р. становив 317,2 млн.грн прибутків проти 1134,5 млн.грн збитків за відповідний період 2016р.

Прибутковими підприємствами одержано 643,5 млн.грн прибутків, що в 1,7 раза більше, ніж за січень–березень попереднього року. Протягом січня–березня 2017р. збитково працювало 33,7%. Ними одержано 326,3 млн.грн збитків, що в 4,6 раза менше, ніж за січень–березень 2016р.


29.05.2017

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ У СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2017 РОКУ

У січні–березні 2017р. підприємствами області в розвиток економіки за рахунок усіх джерел фінансування внесено 1787,1 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 34,5% більше обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2016р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,7% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 52,7% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 45,2%.

У нематеріальні активи вкладено 0,3% загального обсягу капітальних інвестицій.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 51,7% загального обсягу. Частка коштів населення, витрачених на будівництво житла, становила 33,4%, залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик, – 3,9%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 9,5% капітальних інвестицій.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (27,0%), сфери адміністративного та допоміжного обслуговування (26,2%), промисловості (17,7%), будівництва (10,4%).


26.05.2017

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–КВІТНІ 2017 РОКУ

У січні–квітні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 291,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–квітнем 2016р. становив 84,4%.

У січні–квітні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. будівництво будівель скоротилося на 20,6%, у т.ч. житлових – на 33,2%, нежитлових – на 1,2%. Водночас будівництво інженерних споруд збільшилось на 12,7%.

Майже дві третини (65,4%) загальнообласного обсягу робіт виконано підприємствами м. Хмельницького, 9,1% – м. Нетішина.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 82,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, поточний та капітальний ремонти – 13,7% та 4,1% відповідно.

26.05.2017

ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2016 РОЦІ

Упродовж 2016р. на охорону навколишнього природного середовища було витрачено 217 млн.грн, половина з яких була використана на очищення зворотних вод. У загальних витратах підприємств, установ та організацій області 83% становили поточні витрати на охорону природи, пов’язані з експлуатацією і обслуговуванням засобів природоохоронного призначення, та 17% – капітальні інвестиції. Основним джерелом фінансування витрат на охорону навколишнього природного середовища були власні кошти підприємств (90%).

За рахунок коштів Державного та місцевого бюджетів було освоєно 35% капітальних інвестицій і здійснено 5% поточних витрат.

За забруднення навколишнього природного середовища підприємствам, організаціям та установам області в 2016р. пред’явлено екологічних платежів на суму 21,1 млн.грн, 93% зазначених коштів було сплачено протягом року.


25.05.2017

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–КВІТНІ 2017 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–квітня 2017р. у порівнянні з січнем–квітнем 2016р. становив 101,1%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–квітня 2016р. зменшився на 15,4%.

На підприємствах переробної промисловості в січні–квітні 2017р. виробництво продукції збільшилось на 1,8%, у т.ч. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 34,7%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 28,5%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 12,8%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 6,1%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 2,6%. Поряд із цим зменшився випуск продукції у машинобудуванні на 9,5%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 5,8%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції проти січня–квітня 2016р. збільшились на 1,4%.


24.05.2017

ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ’ЄКТІВ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2017 РОКУ

У січні–березні 2017р. прийнято в експлуатацію 79,4 тис.м2 загальної площі житла, що на 28,5% менше, ніж у січні–березні 2016р.

Більше двох третин (67,4%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках із двома та більше квартирами, 28,7% – в одноквартирних будинках та 3,9% – у гуртожитках.

Перше місце за обсягами прийнятого в експлуатацію житла традиційно посів обласний центр – 59,6 тис.м2 загальної площі, або 75,1% загального обсягу.

У цілому по області прийнято в експлуатацію понад 1,0 тис. квартир. Середній розмір квартири становив 70,6 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 153,8 м2, у міських поселеннях – 67,3 м2 загальної площі.

Крім того, прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 4,3 тис.м2, що на 35,7% більше порівняно з січнем–березнем 2016р.

Завершені також будівництво та реконструкція інших об'єктів соціальної сфери, зокрема, прийнято в експлуатацію будинок культури на 105 місць та амбулаторію на 75 відвідувань за зміну.


22.05.2017

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2017 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 квітня 2017р. становила 1282,4 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–березня 2017р., чисельність наявного населення скоротилась на 2890 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення в січні–березні 2017р. було його природне скорочення (2341 особа), як результат перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 56 живонароджених.

Протягом січня–березня 2017р. на Хмельниччині народилось 3003 немовляти, кількість померлих становила 5344 особи. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (62,1%), друге – новоутворення (11,5%), третє – зовнішні причини смерті (4,6%).


17.05.2017

СТАН ТВАРИННИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–КВІТНІ 2017 РОКУ

У січні–квітні 2017р. індекс продукції тваринництва становив 100,9%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 100,4%, у господарствах населення – 101,4%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 33,9 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,5% менше, ніж у січні–квітні 2016р., вироблено 170,7 тис.т молока (на 1,6% більше) та 354,7 млн.шт яєць (на 8,8% менше).

У січні–квітні 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) обсяг вирощування сільськогосподарських тварин зріс проти відповідного періоду минулого року на 9,3%, у т.ч. птиці – на 35,1%, великої рогатої худоби – на 1,0%, проте свиней зменшився на 0,7%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації тварин на забій в цілому по області становило 117,1% (у січні–квітні 2016р. – 104,3%).

З початку року в сільськогосподарських підприємствах середній надій молока від однієї корови, яка була в наявності на початок року, порівняно з січнем–квітнем 2016р. збільшився на 81 кг і становив 1893 кг.

За розрахунками, на 1 травня 2017р. у всіх категоріях налічувалося 259,4 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 136,5 тис. корів, свиней – 355,0 тис., овець та кіз – 37,0 тис., птиці всіх видів – 9,5 млн. голів. Кількість птиці в порівнянні до 1 травня 2016р. збільшилась на 29,2%, свиней – на 10,0%, овець та кіз – на 4,8%, проте поголів’я великої рогатої худоби зменшилося на 0,1%, у т.ч. корів – на 1,3%.

У господарствах населення утримувалось 72,7% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 80,1%, свиней – 49,5%, овець і кіз – 90,3%, птиці всіх видів – 24,4%.


12.05.2017

РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ТЮТЮНОПАЛІННЯ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відомо, що ще в 2012 році Верховна Рада України прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів)". Даним нормативним актом було введено додаткові обмеження щодо місць тютюнопаління та суттєво збільшено штрафи за куріння в недозволених місцях. Проте сприйняття громадянами цих позитивних нововведень було неоднозначним, оскільки частка курців була вагомою. Яка ж наразі складається ситуація щодо розповсюдженості тютюнопаління в країні в цілому, та на Хмельниччині зокрема?

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, яке проводять органи державної статистики впродовж багатьох років, цю шкідливу звичку має майже кожен восьмий мешканець нашої області у віці старше 12 років (по Україні – майже кожен п’ятий). Слід зазначити, що навіть з таким не зовсім втішним показником наші краяни виявились найбільшими прихильниками здорового способу життя без тютюну, і Хмельниччина посіла перше місце серед регіонів. Лідером тютюнопаління в Україні стала Дніпропетровська область, де чверть населення вищевказаного віку має пристрасть до тютюнових виробів.

Серед курців Хмельниччини майже половина курять вже понад 20 років (по Україні – понад третину). Стаж від року до п’яти має кожен десятий наш краянин (по Україні – 13%). Три курці з п’яти спалювали за добу по 16 цигарок і більше.

Цікаво, як же впливають шкідливі звички на фінансове становище родин нашого краю? Скільки коштів із бюджету сім’ї зникає в повітрі разом з димом цигарок? Як показали останні результати опитування, в нашій області міська родина на тютюнові вироби в середньому за місяць витрачала майже 100 грн, сільська дещо менше – 93 грн. Якщо до витрат на тютюн додати ще витрати на алкоголь, то ця сума (139 грн у місяць) виявилась лише на 6 грн меншою від щомісячних витрат середньостатистичної родини нашої області на охорону здоров’я. Водночас це аж у 6 разів перевищує наші витрати на освіту та майже в 4 рази більше, ніж витрати на відпочинок і культуру.

Таким чином, як засвідчило спостереження, на шкоду здоров’ю ми поки що витрачаємо майже стільки ж коштів, як на його збереження та в рази більше, ніж на інтелектуальний і духовний розвиток особистості – чи не парадокс?

12.05.2017

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В КВІТНІ 2017 РОКУ

На споживчому ринку області в квітні 2017р. порівняно з попереднім місяцем ціни зросли на 0,8%, України – на 0,9%, з початку року по області та Україні – на 4,9%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. На 8,5–2,1% подорожчали свинина, фрукти, морозиво, овочі, яловичина, хліб, цукор, на 1,8–0,6% – рис, соняшникова олія, борошно пшеничне, кондитерські вироби з борошна, м’ясо птиці, безалкогольні напої, сало, риба та продукти з риби, макаронні вироби. Водночас суттєво (на 20,0%) подешевшали яйця, на 2,5–0,5% – гречані крупи, масло вершкове, молоко, кисломолочна продукція, сири.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,9%, а саме: тютюнові вироби – на 1,9%, алкогольні напої – на 0,2%.

Одяг і взуття зросли в ціні на 1,5%, з них одяг – на 2,2%, взуття – на 0,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива збільшилися на 0,3% через підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 3,1%, послуги з утримання та ремонту житла – на 1,2%, плати за оренду житла – на 1,0%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,6%, зокрема, на 1,7% – на амбулаторні послуги, на 0,5% – на фармацевтичну продукцію.

Збільшення цін на транспорт у цілому на 1,1% пов’язано з подорожчанням перевезень автодорожнім пасажирським транспортом (на 1,9%), а також палива та мастил (на 1,5%). Разом з тим дещо подешевшали автомобілі (на 0,2%).

У сфері зв’язку зростання цін на 3,2% пов’язано з підвищенням граничних тарифів на послуги поштового зв’язку та абонентної плати за послуги мобільного зв’язку (на 42,4% та 4,8% відповідно).

Серед інших товарів та послуг на 1,2–0,5% збільшилися ціни на послуги ресторанів та готелів, у сфері відпочинку та культури, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.


04.05.2017

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2017 РОКУ

Упродовж січня–березня 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1722,1 млн.грн (100,7% нарахованих за цей період сум).

При цьому на кінець березня 2017р. заборгованість населення зі сплати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій становила 30,5 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 17,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 3,4 млн.грн. Водночас за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цих видів послуг на кінець березня 2017р. відсутня.

Крім того, в січні–березні 2017р. населенням сплачено за електроенергію 215,1 млн.грн, заборгованість з оплати електроенергії на кінець березня становила 56,8 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год) на одного власника особового рахунку в березні 2017р. становили 1406,1 грн.

04.05.2017

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА СТАН ЇЇ ВИПЛАТИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В БЕРЕЗНІ 2017 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) в березні 2017р. становила 5598 грн, що в 1,7 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн), проте на 17,1% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в березні 2017р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (8011 грн), промисловості (7076 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (6333 грн), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (5727 грн), сільського, лісового та рибного господарств (5674 грн), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (5631 грн), інформації та телекомунікацій (5625 грн). Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (11256 грн) і перевищував середньообласний показник у 2,0 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, перебував у межах 61,4–66,8% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у березні 2017р. порівняно з лютим 2017р. збільшилась на 8,6%, відносно березня 2016р. – на 25,8%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 квітня п.р. становила 6,6 млн.грн, або 0,6% фонду оплати праці, нарахованого за березень 2017р.

Основна частка боргу з виплати заробітної плати (71,3%) припадала на підприємства промисловості, 10,1% – будівництва. З кожних 100 невиплачених гривень 64 заборгували своїм працівникам підприємства Полонського району, 15 – м.Хмельницького та 9 – Ярмолинецького району.

У структурі загальної суми заборгованості 85,9% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 14,0% – на економічно активних підприємствах, решта – на економічно неактивних, тобто тих, які призупинили свою виробничо-господарську діяльність у 2016р. та попередніх роках.

Вчасно не отримали заробітну плату 280 осіб економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 3299 грн, або 58,9% від середньої заробітної плати за березень 2017р.При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове

© 2000-2017, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi