30.04.2020

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 КВІТНЯ 2020 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 квітня 2020р. становила 10,2 млн.грн (що на 4,9% більше, ніж на 1 березня 2020р.), або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за березень 2020р. У структурі загальної суми заборгованості 50,0% утворено на економічно активних підприємствах, 44,1% – на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та 5,9% – на економічно неактивних підприємствах.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств у березні 2020р. збільшилась на 11,9%. Уся сума заборгованості економічно активних підприємств припадала на промисловість.

Вчасно не отримали заробітну плату 384 працівники економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 13231 грн, що на 38,9% більше від середньої заробітної плати за березень 2020р.

30.04.2020

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У БЕРЕЗНІ 2020 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у березні 2020р. становила 9528 грн, що в 2,0 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн), проте на 16,8% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в березні 2020р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (15413 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (13021 грн), промисловості (12593 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (24085 грн) і перевищував середньообласний показник у 2,5 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 31,0–43,9% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у березні 2020р. порівняно з лютим 2020р. збільшилася на 5,5%, а відносно березня 2019р. – на 8,1%.


28.04.2020

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В БЕРЕЗНІ 2020 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в березні 2020р. було використано газу природного 72,6 млн.м3, газойлів (палива дизельного) – 12,6 тис.т, вугілля кам’яного – 6,7 тис.т, бензину моторного – 1,0 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС пропану і бутану скраплених становив 2,8 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 2,7 тис.т, бензину моторного – 2,5 тис.т.

Порівняно з березнем 2019р. збільшились обсяги використання пропану і бутану скраплених на 7,4%, газойлів (палива дизельного) – на 0,7%. Разом з тим обсяги використання вугілля кам’яного зменшились в 2,3 раза, бензину моторного – на 11,2%, газу природного – на 6,8%.

Станом на 1 квітня 2020р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 183,4 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 10,6 тис.т, бензину моторного – 4,2 тис.т, мазутів паливних важких – 2,9 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,7 тис.т.


27.04.2020

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2020 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–березня 2020р. у порівнянні з січнем–березнем 2019р. становив 99,2%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–березня 2019р. збільшився на 31,9%.

У переробній промисловості в січні–березні 2020р. виробництво продукції зменшилось на 1,0%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 16,1%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 16,0%, машинобудуванні – на 14,4%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 5,9%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 1,5%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 41,5%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 4,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–березнем 2019р. становив 98,7%.


24.04.2020

ПРО НАДХОДЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА НА ПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2020 РОКУ

У січні–березні 2020р. на переробні підприємства області надійшло 2,1 тис.т сільськогосподарських тварин у живій масі (на 4,9% більше, ніж у січні–березні 2019р.) та 32,5 тис.т молока (на 4,4% менше).

За січень–березень 2020р. переробними підприємствами області куплено 31,9 тис.т молока (на 4,0% менше, ніж за січень–березень 2019р.), у т.ч. у підприємств – 14,8 тис.т (на 15,3% більше), у населення – 17,1 тис.т (на 16,1% менше).

За якісним складом купленої молочної продукції в населення переважало молоко першого ґатунку (78,6%).

Середня ціна за 1 тонну, по якій переробні підприємства приймали молоко, в січні–березні 2020р. становила по області 7328,3 грн проти 6342,4 грн у січні–березні 2019р., зокрема, у підприємств – 8966,4 грн (збільшилась на 12,3%), у населення – 5914,3 грн (на 11,3%).

В області займалися прийманням молока від населення 190 відповідно обладнаних пунктів.

24.04.2020

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2020 РОКУ

У січні–березні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 325,7 млн.ткм, що на 7,6% менше обсягу відповідного періоду попереднього року. Перевезено 1495,2 тис.т вантажів, що на 16,6% менше обсягу січня–березня 2019р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 203,8 млн.пас.км, що становить 87,4% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 22,6 млн. пасажирів, що на 5,5% менше, ніж у січні–березні 2019р. Міським електротранспортом перевезено 10,1 млн. пасажирів (на 11,8% більше).

24.04.2020

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2020 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–березні 2020р. становив 6115,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 10,7% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в березні п.р. порівняно з лютим зменшився на 9,2%, порівняно з березнем 2019р. – на 2,0%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–березні 2020р. становив 3527,5 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,6% більше від обсягу січня–березня 2019р. У березні 2020р. його обсяг становив 1235,0 млн.грн і в порівнянних цінах проти березня 2019р. збільшився на 11,5%, проти лютого 2020р. – на 8,7%.


23.04.2020

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2020 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 березня 2020р. становила 1253103 особи. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–лютого 2020р., чисельність наявного населення скоротилась на 1599 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 1729 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 130 осіб.

Протягом січня–лютого 2020р. на Хмельниччині народилось 1641 немовля, зареєстровано 3370 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (61,7%), друге – новоутворення (12,5%), третє – зовнішні причини смерті (4,8%).


22.04.2020

ПРО ЛІСОГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2019 РОЦІ

Підприємствами області, які здійснювали лісогосподарську діяльність та мали в користуванні або власності ліси, в 2019р. було реалізовано 636,8 тис.м3 лісової продукції на суму 703,2 млн.грн.

Рубки лісу були проведені на площі 15,5 тис.га, у результаті яких заготовлено 822,1 тис.м3 деревини, у тому числі від рубок формування та оздоровлення лісів – 501,0 тис.м3, від рубок головного користування – 313,9 тис.м3. У загальних обсягах заготовленої деревини переважали сосна (38,5%) та дуб (29,3%). У 2019р. було вироблено 741,4 тис.м3 круглого лісу, у тому числі 309,2 тис.м3 – ділового круглого лісу та 432,2 тис.м3 – паливної деревини.

Відтворення лісів проведено на 1,6 тис.га земель лісового фонду, з яких 1,3 тис.га – шляхом садіння і висівання лісу.

Загибель лісових насаджень збільшилась проти 2018р. на 1,8% та становила 170 га, з них 120 га пошкоджено шкідливими комахами.

У 2019р. в результаті проведених заходів працівниками лісу та під впливом природних факторів були ліквідовані осередки шкідників і хвороб лісу на площі 11,9 тис. га.

22.04.2020

СТАН ТВАРИННИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2020 РОКУ

У січні–березні 2020р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 96,2%, у т.ч. у підприємствах – 91,0%, у господарствах населення – 101,1%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 22,2 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,9% менше, ніж у січні–березні 2019р., вироблено 126,2 тис.т молока (на 1,1% більше) та 209,7 млн.шт яєць (на 20,7% менше).

За розрахунками, на 1 квітня 2020р. у господарствах усіх категорій налічувалося 229,3 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 125,5 тис. корів, свиней – 311,2 тис., овець та кіз – 31,1 тис., птиці свійської – 6,3 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 квітня 2019р. зменшилась на 3,7%, у т.ч. корів – на 3,4%, свиней – на 3,6%, птиці – на 9,8%, а овець та кіз збільшилась на 2,6%.

У господарствах населення утримувалось 73,0% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 79,1%, свиней – 47,7%, овець і кіз – 92,6%, птиці всіх видів – 37,6%.


16.04.2020

ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 1 КВІТНЯ 2020 РОКУ

Станом на 1 квітня 2020р. на обліку в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Хмельницькій області перебувало 30,1 тис. юридичних осіб та 1,5 тис. відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи.

Найбільша кількість юридичних осіб розташована у містах Хмельницькому (40% від загальної їх кількості), Кам’янці-Подільському (7%) та Хмельницькому районі (6%). У цих регіонах і рівень насиченості суб’єктами в розрахунку на 1000 осіб наявного населення значно перевищує середній рівень по області (24 юридичні особи).

Найпоширенішими організаційно-правовими формами господарювання суб’єктів економіки залишаються товариства з обмеженою відповідальністю – 8,1 тис. (27% в загальній сукупності юридичних осіб), приватні підприємства – 5,6 тис. (19%), органи державної влади, організації (установи, заклади) – 3,8 тис. (13%).

У створенні суб’єктів господарської діяльності області брали участь 945 іноземних засновників із 75 країн світу. Найбільша кількість підприємств створена за участю іноземних засновників Російської Федерації – 11%, Польщі – 10%, Туреччини – 9% та Німеччини – 6%.

За січень–березень 2020р. в ЄДРПОУ області взято на облік 233 юридичні особи (майже 1% від загальної їх кількості). Найбільша кількість суб’єктів створена традиційно в м. Хмельницькому (більше половини від усіх заснованих), за видами економічної діяльності – у сфері надання інших видів послуг, оптовій та роздрібній торгівлі (по 17%), у сільському, лісовому, рибному господарствах та будівництві (по 13%). Із створених за цей період юридичних осіб 50% становили господарські товариства, 26% – об’єднання громадян, 10% – фермерські господарства.

Разом з тим, у січні–березні 2020р. знято з обліку в ЄДРПОУ 75 юридичних осіб, з них найбільше – у м.Хмельницькому (17% від загальної кількості ліквідованих). Серед ліквідованих 43% становили підприємства та господарські товариства.

16.04.2020

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2020 РОКУ

У січні–лютому 2020р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 107,1 млн.дол. США і 77,7 млн.дол. Порівняно з січнем–лютим 2019р. експорт зменшився на 3,4% (3,8 млн.дол.), імпорт збільшився на 28,7% (17,3 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 29,4 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,38.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 96 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу зменшився порівняно з січнем–лютим 2019р. на 11,9% та становив 53,2 млн.дол., або 49,7% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Іспанії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Єгипту, Білорусі, Республіки Кореї.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–лютим 2019р. збільшилась частка зернових культур; електричних машин; жирів та олій тваринного або рослинного походження. Натомість зменшилась частка насiння і плодів олійних рослин; цукру і кондитерських виробів з цукру; залишків і вiдходів харчової промисловості; овочів.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу збільшився проти січня–лютого 2019р. на 47,9% та становив 46,4 млн.дол., або 59,6% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Бельгії, Чехії, Литви.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, США.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин; каучуку, гуми; овочів; продуктів неорганiчної хiмiї. Зменшилась частка пластмас, полімерних матеріалів; засобів наземного транспорту, крім залізничного; палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; бавовни; електричних машин.


15.04.2020

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В БЕРЕЗНІ 2020 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) у березні 2020р. порівняно з попереднім місяцем становив 99,9% та 100,8% відповідно, з початку року – 100,1% та 100,7%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в березні знизились на 0,3%. Суттєво подешевшали яйця та молоко – на 14,3% та 6,4% відповідно. У межах 3,4–0,3% зменшились ціни на сметану, овочі, соняшникову олію, кондитерські вироби з борошна, м'ясо птиці, сало, кисломолочну продукцію, рибу та продукти з риби, сири. Водночас на 8,8% подорожчали крупи гречані, на 3,6–0,4% – рис, пластівці вівсяні, фрукти, свинина, пшеничне борошно, пшоно, яловичина, макаронні вироби, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,4% за рахунок подорожчання тютюнових виробів на 0,6%.

Одяг та взуття подорожчали на 8,9%, у т.ч. взуття – на 9,8%, одяг – на 8,2%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,7% відбулось за рахунок зменшення тарифів на природний газ на 11,2%. Разом з тим підвищилась плата за каналізацію (на 2,5%) та водопостачання (на 2,0%).

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,2%, що зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції на 0,3%. Ціни на амбулаторні послуги не змінились.

Підвищення цін на транспорт на 0,6% в основному спричинено подорожчанням проїзду залізничним пасажирським транспортом на 4,4% та транспортних засобів на 2,4%, проте на 1,4% подешевшали паливо та мастила.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,4%, що пов’язано з підвищенням тарифів на послуги місцевого телефонного зв’язку на 17,0%.

Серед інших товарів та послуг суттєво (на 35,6%) зменшились ціни на ритуальні послуги, на 0,6–0,2% – на аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки інформації, товари для особистого догляду, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.


09.04.2020

ПРО ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2019 РОЦІ

У 2019р. мисливський фонд області налічував 4 види копитних тварин (5,6 тис. голів), 16 видів хутрових звірів (81,1 тис. голів) та 12 видів пернатої дичини (440,6 тис. голів). Зокрема, в мисливських угіддях регіону мешкали 4,4 тис. козуль, 1,0 тис. кабанів, 162 олені, 69 лосів, із хутрових звірів – 45 тис. зайців, 12 тис. ондатр, 6 тис. білок, 5 тис. куниць, 4 тис. тхорів, 3 тис. бобрів, по 2 тис. борсуків і лисиць, 1 тис. видр, із пернатої дичини – 110 тис. голубів, 100 тис. качок, 79 тис. лисух, 45 тис. куликів, 40 тис. перепілок, 26 тис. норців великих, 25 тис. курочок водяних, 10 тис. куріпок, по 3 тис. лебедів і гусей та 1 тис. фазанів. Загалом по області відносно 2018р. зменшилась кількість хутрових звірів на 1,9%, а поголів’я копитних тварин та пернатої дичини збільшилось, відповідно, на 6,0% та 0,7%.

Серед мешканців мисливських угідь три чверті копитних тварин становили козулі та майже п'яту частину – кабани, серед хутрових звірів кожен другий – заєць, кожна сьома – ондатра, серед пернатої дичини – майже по чверті голуби та качки і майже одна п'ята – лиски.

За 2019р. в області добуто 275 копитних (70% – козулі, 22% – кабани), 9,7 тис. хутрових звірів (64% – зайці, 36% – лисиці), 71,6 тис. пернатої дичини (майже по третині – качки та лиски, одна п'ята – голуби).


06.04.2020

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ЛЮТОМУ 2020 РОКУ

У лютому 2020р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 574,8 млн.грн (104,3% нарахованих за цей період сум, з урахуванням погашення боргів попередніх періодів).

На кінець лютого 2020р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 615,9 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 286,9 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 111,9 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком – 73,7 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 55,8 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 13,9 млн.грн.

06.04.2020

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ-ЛЮТОМУ 2020 РОКУ

У січні-лютому 2020р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 7,0 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 57,6% припадає на переробну промисловість, з неї: 27,0% - на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 13,9% - на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 4,2% - на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 39,7% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень-лютий 2020р. становив 5,6 тис.грн.


01.04.2020

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ-ЛЮТОМУ 2020 РОКУ

У січні-лютому 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 253,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем-лютим 2019р. становив 100,9%.

У порівнянні з січнем-лютим 2019р. зросло будівництво нежитлових будівель на 25,2%, водночас будівництво житлових будівель та інженерних споруд скоротилося на 11,1% та 9,9% відповідно.

Реконструкція та технічне переоснащення становили 47,9% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво - 28,2%, капітальний та поточний ремонти - 23,9%.

01.04.2020

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЛЮТОМУ 2020 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у лютому 2020р. становила 9033 грн, що в 1,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн), проте на 16,7% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в лютому 2020р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (16158 грн), державного управління й оборони, обов'язкового соціального страхування (12648 грн), промисловості (11311 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (19139 грн) і перевищував середньообласний показник у 2,1 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, поштової та кур'єрської діяльності перебував у межах 52,9-54,9% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у лютому 2020р. порівняно з січнем 2020р. збільшилася на 2,2%, а відносно лютого 2019р. - на 14,8%.

01.04.2020

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 березня 2020р. становила 9,7 млн.грн (що на 6,8% менше, ніж на 1 лютого 2020р.), або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2020р. У структурі загальної суми заборгованості 47,0% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 46,8% - на економічно активних підприємствах, та 6,2% - на економічно неактивних підприємствах.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств у лютому 2020р. зменшилась на 12,5%. Найбільша сума заборгованості (98,6%) економічно активних підприємств припадала на промисловість.

Вчасно не отримали заробітну плату 200 працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 22700 грн, що в 2,5 раза більше від середньої заробітної плати за лютий 2020р.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2020, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi