26.04.2019

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В БЕРЕЗНІ 2019 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в березні 2019р. було використано газу природного 77,8 млн.м3, вугілля кам’яного – 15,6 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 12,5 тис.т, бензину моторного – 1,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,5 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС пропану і бутану скраплених становив 3,0 тис.т, палива дизельного – 2,6 тис.т, бензину моторного – 2,5 тис.т.

Порівняно з березнем 2018р. збільшились обсяги використання газойлів (палива дизельного) в 1,7 раза, вугілля кам’яного – на 43,0%, бензину моторного – на 8,8%, пропану і бутану скраплених – на 6,2%. Разом з тим обсяги використання газу природного зменшились в 1,7 раза.

Станом на 1 квітня 2019р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 84,1 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 7,9 тис.т, бензину моторного – 3,4 тис.т, мазутів паливних важких – 3,2 тис.т, пропану і бутану скраплених – 1,0 тис.т.


25.04.2019

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2019 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–березня 2019р. у порівнянні з січнем–березнем 2018р. становив 82,0%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–березня 2018р. збільшився на 20,1%.

У переробній промисловості в січні–березні 2019р. виробництво продукції зменшилось на 15,1%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 2,8 раза, машинобудуванні – на 25,8%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 23,9%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 15,0%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 2,4%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 17,4%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 7,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–березнем 2018р. становив 75,4%.

25.04.2019

ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ СУБСИДІЙ У СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2019 РОКУ

У березні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 164,1 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в березні 2019р. збільшився порівняно з березнем 2018р. в 1,5 раза і становив 712,6 грн.

У січні–березні 2019р. за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 22,5 тис. домогосподарств, що на 14,1% менше, ніж у відповідному періоді 2018р. При цьому на домогосподарства в міських поселеннях припадало 42,9% таких звернень, у сільській місцевості – 57,1%. У січні–березні 2019р. призначено субсидії 29,7 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 15,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 14,6 тис. Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 0,8%. Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–березні 2019р. становила 26,6 млн.грн (у міських поселеннях – 14,3 млн.грн, у сільській місцевості – 12,3 млн.грн), у відповідному періоді 2018р. – 26,2 млн.грн (у міських поселеннях – 17,5 млн.грн, у сільській місцевості – 8,7 млн.грн).

У січні–березні 2019р. 7304 домогосподарствам призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 1193 домогосподарствам, у сільській місцевості – 6111. Кількість домогосподарств, яким було призначено субсидії, порівняно із відповідним періодом 2018р. зменшилась на 47,1%. За січень–березень 2019р. сума призначених субсидій становила 20,6 млн.грн (у міських поселеннях – 4,2 млн.грн, у сільській місцевості – 16,4 млн.грн), у відповідному періоді 2018р. – 41,0 млн.грн (у міських поселеннях – 6,7 млн.грн, у сільській місцевості – 34,3 млн.грн). Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в березні 2019р. зменшився порівняно з березнем 2018р. на 7,1% і становив 2788,2 грн. У січні–березні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 4,9 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. – 24,5 млн.грн.

25.04.2019

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2019 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–березні 2019р. становив 5099,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 7,2% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в березні п.р. порівняно з лютим збільшився на 11,0%, порівняно з березнем 2018р. – на 10,7%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–березні 2019р. становив 2917,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 8,7% більше від обсягу січня–березня 2018р. У березні 2019р. його обсяг становив 1026,2 млн.грн і в порівнянних цінах проти березня 2018р. збільшився на 12,2%, проти лютого 2019р. – на 11,0%.

25.04.2019

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2019 РОКУ

У січні–березні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 421,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–березнем 2018р. становив 129,0%.

У порівнянні з відповідним періодом 2018р. зросло будівництво інженерних споруд в 1,9 раза та нежитлових будівель на 48,7%, водночас будівництво житлових будівель скоротилося на 14,0%.

Підприємствами м. Хмельницького вироблено 55,8% загального обсягу будівельної продукції, м. Нетішина – 20,6%, м. Кам’янця-Подільського – 7,4%, Хмельницького району – 6,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 72,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти – 19,3% та 7,9% відповідно.


24.04.2019

ПРО НАДХОДЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА НА ПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2019 РОКУ

У січні–березні 2019р. переробними підприємствами області куплено в усіх категоріях постачальників 1,2 тис.т сільськогосподарських тварин у живій масі (на 7,9% менше, ніж у січні–березні 2018р.).

У загальному обсязі купівлі частка великої рогатої худоби становила 27,3%, свиней – 71,5%. Середня ціна купівлі однієї тонни живої маси великої рогатої худоби становила 25960,8 грн (у січні–березні 2018р. – 29365,9 грн), свиней – 34177,5 грн (37384,6 грн).

Крім того, переробними підприємствами використано для переробки 0,8 тис.т власно вирощених тварин (на 37,1% більше, ніж за відповідний період 2018р.).

За січень–березень 2019р. переробними підприємствами області куплено 33,3 тис.т молока (на 3,5% більше, ніж за січень–березень 2018р.), у т.ч. у підприємств – 12,8 тис.т (на 7,0% менше), у населення – 20,5 тис.т (на 11,5% більше).

За якісним складом купленої молочної продукції в підприємств переважало молоко першого ґатунку (84,5%), у населення – молоко другого ґатунку (96,6%).

Середня ціна, по якій переробні підприємства приймали молоко, в січні–березні 2019р. становила 6342,4 грн проти 6421,1 грн у січні–березні 2018р.


22.04.2019

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2019 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 березня 2019р. становила 1262,9 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–лютого 2019р., чисельність наявного населення скоротилась на 1790 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 1982 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 192 особи.

Протягом січня–лютого 2019р. на Хмельниччині народилось 1691 немовля, зареєстровано 3673 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (63,4%), друге – новоутворення (11,3%), третє – хвороби органів дихання (3,9%).

22.04.2019

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2019 РОКУ

У січні–березні 2019р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 351,0 млн.ткм, що на 6,8% більше обсягу відповідного періоду 2018р. Перевезено 1808,8 тис.т вантажів, що на 24,6% більше обсягу січня–березня 2018р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 233,2 млн.пас.км, що становить 89,8% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 24,0 млн. пасажирів, що на 12,5% менше, ніж у січні–березні 2018р.


19.04.2019

СТАН ТВАРИННИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2019 РОКУ

У січні–березні 2019р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 102,2%, у т.ч. у підприємствах – 103,6%, у господарствах населення – 101,0%.

Господарствами всіх категорій області реалізовано на забій 22,4 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,4% більше, ніж у січні–березні 2018р., вироблено 124,8 тис.т молока (на 5,7% більше) та 264,4 млн.шт яєць (на 1,1% менше).

За розрахунками, на 1 квітня 2019р. в області налічувалося 238,2 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 129,9 тис. корів, свиней – 322,9 тис., овець та кіз – 30,3 тис., птиці свійської – 7,0 млн. голів. Кількість овець та кіз в порівнянні до 1 квітня 2018р. збільшилась на 0,7%, свиней – на 0,6%, а великої рогатої худоби зменшилась на 0,3%, у т.ч. корів – на 1,7%, птиці – на 12,0%.

У господарствах населення утримувалось 71,2% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78,6%, свиней – 48,5%, овець і кіз – 92,4%, птиці всіх видів – 32,7%.

19.04.2019

ПРО ЛІСОГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2018 РОЦІ

Підприємствами області, які здійснювали лісогосподарську діяльність та мали в користуванні або власності ліси, в 2018р. було реалізовано 711,0 тис.м3 продукції лісового господарства на суму 795,0 млн.грн.

Рубки лісу були проведені на площі 17,1 тис.га, у результаті яких заготовлено 924,1 тис.м3 деревини, у тому числі від рубок формування та оздоровлення лісів – 574,9 тис.м3, від рубок головного користування – 342,7 тис.м3. У загальних обсягах заготовленої деревини переважали сосна (41,4%) та дуб (27,5%).

У 2018р. було вироблено 836,6 тис.м3 круглого лісу, у тому числі 423,4 тис.м3 – ділового круглого лісу та 413,2 тис.м3 – паливної деревини.

Відтворення лісів проведено на 1,5 тис.га земель лісового фонду, з яких 1,3 тис.га – шляхом садіння і висівання лісу.

Загибель лісових насаджень зменшилась у 1,8 раза проти 2017р. та становила 167 га, з них 130 га пошкоджено шкідливими комахами.

У 2018р. в результаті проведених заходів працівниками лісу та під впливом природних факторів були ліквідовані осередки шкідників і хвороб лісу на площі 6,6 тис. га.


17.04.2019

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2019 РОКУ

У січні–лютому 2019р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 98,2 млн.дол. США і 58,5 млн.дол. Порівняно з січнем–лютим 2018р. експорт збільшився на 14,7% (12,5 млн.дол.), імпорт, навпаки, зменшився на 3,0% (1,9 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 39,7 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,68.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 101 країни світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем¬–лютим 2018р. на 32,5% та становив 59,7 млн.дол., або 60,8% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Німеччини, Польщі, Італії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Туреччини, Марокко.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–лютим 2018р. збільшилась частка зернових культур; жирів та олій тваринного або рослинного походження; залишків і вiдходів харчової промисловості; овочів; цукру і кондитерських виробів з цукру. Натомість зменшилась частка електричних машин; молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду; насіння і плодів олійних рослин; пластмас, полімерних матеріалів.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу зменшився проти січня–лютого 2018р. на 2,7% та становив 31,3 млн.дол., або 53,4% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Литви.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Саудівської Аравії, Туреччини, Російської Федерації, Білорусі.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка засобів наземного транспорту, крім залізничного; електричних машин; добрив; палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки. Зменшилась частка механічних машин; пластмас, полімерних матеріалів; цинку i виробів з нього; чорних металів.


15.04.2019

ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 1 КВІТНЯ 2019 РОКУ

Станом на 1 квітня 2019р. на обліку в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Хмельницькій області перебувало 29,4 тис. юридичних осіб та 1,5 тис. відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи.

Найбільша кількість юридичних осіб розташована у містах Хмельницькому (39% від загальної їх кількості), Кам’янці-Подільському (7%) та Хмельницькому районі (6%). У цих регіонах і рівень насиченості суб’єктами в розрахунку на 1000 осіб наявного населення значно перевищує середній рівень по області (23 юридичні особи).

Найпоширенішими організаційно-правовими формами господарювання суб’єктів економіки залишаються товариства з обмеженою відповідальністю – 7,7 тис. (26% в загальній сукупності юридичних осіб), приватні підприємства – 5,6 тис. (19%), органи влади, організації (установи, заклади) – 4,0 тис. (13%).

У створенні суб’єктів господарської діяльності області брали участь 905 іноземних засновників із 74 країни світу. Вагома кількість підприємств створена за участю іноземних засновників Польщі – 11% , Кіпру та Туреччини– по 8% .

За січень–березень 2019р. в ЄДРПОУ області взято на облік 290 юридичних осіб (1% від загальної їх кількості). Найбільша кількість суб’єктів створена традиційно в м. Хмельницькому (58% від усіх заснованих), за видами економічної діяльності – у сільському, лісовому та рибному господарстві (14%), будівництві та сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (по 12%), оптовій та роздрібній торгівлі (11%). Із створених за цей період юридичних осіб 50% становили господарські товариства, 14% – об’єднання громадян, 11% – приватні підприємства.

Разом з тим, у січні–березні 2019р. знято з обліку в ЄДРПОУ 255 юридичних осіб, з них найбільше – у м.Хмельницькому (65% від загальної кількості ліквідованих). Серед ліквідованих 45% становили підприємства та господарські товариства.

15.04.2019

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В БЕРЕЗНІ 2019 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) в березні 2019р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,9%, з початку року – 102,0% та 102,4% відповідно.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в області в березні зросли на 0,4%. Найбільше подорожчали овочі та фрукти (на 4,2% та 3,5% відповідно). Серед овочевої продукції суттєвого підвищення зазнали ціни на капусту – на 35,8%, навпаки, дешевшою на 6,9% стала ріпчаста цибуля. На 1,6–0,4% збільшились ціни на рибу та продукти з риби, цукор, м’ясо птиці, хліб, кондитерські вироби з цукру та борошна, макаронні вироби, кисломолочну продукцію, сири, вершкове масло. Водночас на 5,7–0,4% подешевшали яйця, молоко, рис, свинина, сметана, соняшникова олія, безалкогольні напої.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,0%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,4%, алкогольні напої – на 0,7%.

Одяг і взуття подорожчали на 10,2%, зокрема, одяг – на 11,0%, взуття – на 9,3%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% відбулося за рахунок збільшення тарифів на каналізацію на 2,8%, водопостачання – на 1,0%, плати за оренду житла – на 0,5%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,2% в основному спричинено подорожчанням проїзду у залізничному пасажирському транспорті на 4,6%. Разом з тим на 1,9% знизились ціни на автомобілі.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,0% через підвищення абонентної плати за послуги мобільного зв’язку на 5,3%.

Серед інших товарів та послуг суттєво подорожчали ритуальні та фінансові послуги (відповідно на 11,2% та 10,6%). Водночас знизились ціни на туристичні послуги – на 3,3%, аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки інформації – на 3,0%.


10.04.2019

ПРО ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2018 РОЦІ

У 2018р. мисливський фонд області налічував 4 види копитних тварин (5 тис. голів), 16 видів хутрових звірів (83 тис. голів) та 12 видів пернатої дичини (438 тис. голів). Зокрема, в мисливських угіддях регіону мешкали 4,0 тис. козуль, 1,1 тис. кабанів, 135 оленів, 68 лосів, із хутрових звірів – 44 тис. зайців, 13 тис. ондатр, 7 тис. білок, 6 тис. куниць, 4 тис. тхорів, 3 тис. бобрів, по 2 тис. борсуків і лисиць, 1 тис. видр, із пернатої дичини – 104 тис. голубів, 100 тис. качок, 81 тис. лисух, 48 тис. куликів, 37 тис. перепілок, 27 тис. курочок водяних, 25 тис. норців великих, 10 тис. куріпок, по 2 тис. лебедів і гусей та 1 тис. фазанів. Загалом по області відносно 2017р. зменшилась кількість хутрових звірів (на 4,0%), поголів’я копитних тварин (на 1,8%) та пернатої дичини (на 0,1%).

Серед мешканців мисливських угідь три чверті копитних тварин становили козулі та п'яту частину – кабани, серед хутрових звірів – кожен другий заєць, кожна сьома – ондатра, серед пернатої дичини – майже по чверті голуби та качки і майже одна п'ята – лиски.

За 2018р. в області добуто 254 копитних (більше половини – козулі, понад третину –кабани), 10,2 тис. хутрових звірів (62% – зайці, 38% – лисиці), 70,0 тис. пернатої дичини (майже по третині – качки та лиски, одна п'ята – голуби).


05.04.2019

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2019 РОКУ

У січні–лютому 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 7,3 млрд.грн. У загальному обсязі реалізації суттєва питома вага за видами економічної діяльності припадала на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (40,8%), виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (24,6%), ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (13,5%).

В області 42,6% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, 10,8% – м.Нетішина, 9,7% – Кам'янець-Подільського району.


04.04.2019

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ЛЮТОМУ 2019 РОКУ

У лютому 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 378,6 млн.грн (64,8% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 138,4 млн.грн.

На кінець лютого 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 771,9 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 274,6 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 70,3 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 33,0 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 8,3 млн.грн, за постачання електричної енергії – 173,9 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год), на одного власника особового рахунку в лютому 2019р. становили 2420,0 грн.


02.04.2019

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 березня 2019р. становила 8,2 млн.грн, або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2019р. У структурі загальної суми заборгованості 61,2% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 31,4% – на економічно активних підприємствах та 7,4% – на економічно неактивних підприємствах.

Найбільша сума заборгованості (74,4%) припадає на промислові підприємства області.

Вчасно не отримали заробітну плату 0,3 тис. працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 9074 грн, що на 19,3% більше, ніж середня заробітна плата за лютий 2019р.

02.04.2019

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЛЮТОМУ 2019 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у лютому 2019р. становила 7604 грн, що в 1,8 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн), проте на 19,4% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в лютому 2019р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (13605 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (10786 грн), промисловості (8907 грн), сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (7799 грн), транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (7771 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (13281 грн) і перевищував середньообласний показник в 1,7 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 58,9–77,5% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у лютому 2019р. збільшилась порівняно з січнем 2019р. на 2,0%, відносно лютого 2018р. – на 10,0%.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2019, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi