31.03.2021

ЯК МИ ОЦІНЮЄМО СВОЄ ЗДОРОВ’Я ТА ЧИ ДОСТУПНІ НАМ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ?

Здоров’я – це сукупність фізичних та духовних якостей людини, які є основою її довголіття і дозволяють реалізувати свій духовний потенціал, створювати щасливу сім’ю та народжувати дітей. Все це є фундаментом для побудови міцної держави, тому питання можливостей збереження та поліпшення здоров’я людей завжди є актуальними.

З метою вивчення думки населення країни та її регіонів про стан свого здоров’я та доступність медичних послуг, органами статистики проведено опитування серед домогосподарств, що беруть участь у вибірковому обстеженні умов їх життя.

Результати опитування свідчать, що кожен другий українець оцінив стан свого здоров’я як "добрий", більше третини як "задовільний", кожен десятий наш співвітчизник вважав його "поганим".

Серед регіонів України найміцнішим здоров’ям змогли похизуватися мешканці Чернівецької, Львівської (66%) та Рівненської (65%) областей. Водночас найбільш хворобливими виявилися мешканці Сумщини, серед яких кожен шостий вважав своє здоров’я поганим.

На Хмельниччині вісім осіб із десяти хворіли протягом року, що передував опитуванню. Хронічні захворювання мали 41% мешканців області. Найпоширенішими хворобами вже традиційно були названі гіпертонія та серцеві захворювання.

За медичною допомогою мешканці нашої області зверталися переважно до поліклініки (31%) та до сімейного лікаря в поліклініці (67%), 5% наших краян відвідали платні медичні установи та приватних лікарів, одна особа зі ста викликала швидку медичну допомогу.

Доступність медичної допомоги значною мірою залежить від фінансових можливостей домогосподарств. Так, 6% домогосподарств області, у яких хто-небудь протягом року потребував медичної допомоги, придбання ліків та медичного приладдя, повідомили про випадки неможливості задовольнити свої потреби. Основною причиною недоступності окремих видів медичної допомоги переважна більшість домогосподарств, як і в попередні роки, вказала занадто високу вартість ліків, медичних товарів та послуг охорони здоров’я.

Програмою опитування було також передбачено вивчення питань щодо народжуваності. За його підсумками, на Хмельниччині серед жінок у віці 15 років і старші, 89% за своє життя народжували дітей. Більше половини з них народили по двоє дітей, 40% – по одній, 9% – трьох дітей і більше. Первістка, в основному, народжували жінки у віці 20–24 років.

31.03.2021

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЛЮТОМУ 2021 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у лютому 2021р. становила 10942 грн, що в 1,8 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн), проте на 12,8% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в січні 2021р. була заробітна плата працівників фінансової та страхової діяльності (15506 грн), сфери державного управління й оборони обов’язкового соціального страхування (13233 грн), промисловості (12753 грн), будівництва (11784).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (23394 грн) і перевищував середньообласний показник у 2,1 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 35,3–62,1% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у лютому 2021р. порівняно з січнем збільшилась на 0,8%, а відносно лютого 2020р. зросла на 13,0%.

31.03.2021

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 березня 2021р. становила 13,6 млн.грн, що на 12,5% менше порівняно з початком лютого 2021р.

На 1 березня п.р найбільша сума заборгованості припадала на промисловість (74,3%) та будівництво (11,0%).

Вчасно не отримали заробітну плату 705 працівників. Кожному з них не виплачено в середньому по 19329 грн, що в 1,8 раза більше від середньої заробітної плати за лютий 2021р.


30.03.2021

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2021 РОКУ

У січні–лютому 2021р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 139,3 млн.ткм, що на 32,6% менше відповідного періоду попереднього року. Перевезено 780,4 тис.т вантажів, що на 26,8% менше обсягу січня–лютого 2020р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 91,6 млн.пас.км, що становить 60,2% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 10,2 млн. пасажирів (на 38,9% менше, ніж у січні–лютому торік). Міським електротранспортом перевезено 4,8 млн. пасажирів (на 34,0% менше).


29.03.2021

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2020 РОЦІ

За результатами обстеження робочої сили в 2020р. кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше становила 510,9 тис. осіб, а у віці 15–70 років – 505,0 тис. осіб. Кількість безробітних віком 15 років і старше та у віці 15–70 років склала по 55,6 тис. осіб.

Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 48,5%, а серед населення віком 15–70 років – 54,8%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше становив 9,8%, а серед осіб віком 15–70 років – 9,9%.


25.03.2021

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2021 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–лютого 2021р. у порівнянні з січнем–лютим 2020р. становив 97,3%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–лютого 2020р. зменшився на 4,0%.

У переробній промисловості в січні–лютому 2021р. виробництво продукції зменшилось на 9,2%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 2,3 раза, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 17,5%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 17,4%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 14,3%, машинобудуванні – на 8,5%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 1,4%.

Поряд з цим збільшився випуск продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів на 2,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–лютим 2020р. становив 108,9%.

25.03.2021

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2021 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–лютому 2021р. становив 4717,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 1,7% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в лютому п.р. порівняно з січнем збільшився на 2,7%, порівняно з лютим 2020р. – на 4,2%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–лютому 2021р. становив 2599,5 млн.грн, що в порівнянних цінах на 3,1% більше від обсягу січня–лютого 2020р. У лютому 2021р. його обсяг становив 1324,9 млн.грн і в порівнянних цінах проти лютого 2020р. збільшився на 5,7%, проти січня 2021р. – на 2,7%.


22.03.2021

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2021 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 лютого 2021р. становила 1242641 особу. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня 2021р., чисельність наявного населення скоротилась на 1146 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 1204 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 58 осіб.

Протягом січня 2021р. на Хмельниччині народилось 721 немовля, зареєстровано 1925 померлих.

22.03.2021

СТАН ТВАРИННИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2021 РОКУ

У січні–лютому 2021р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 103,7%, у т.ч. у підприємствах – 107,3%, у господарствах населення – 100,4%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 15,9 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3,9% більше, ніж у січні–лютому 2020р., вироблено 78,8 тис.т молока (на 4,6% більше) та 122,5 млн.шт яєць (на 2,2% менше).

У підприємствах обсяг вирощування сільськогосподарських тварин збільшився проти січня–лютого 2020р. на 11,9%, у т.ч. овець та кіз – в 3,9 раза, свиней – на 33,2%, великої рогатої худоби – на 5,5%, а птиці свійської зменшився на 10,1%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 105,6%.

За розрахунками, на 1 березня 2021р. у господарствах усіх категорій налічувалося 222,5 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 123,7 тис. корів, свиней – 313,8 тис., овець та кіз – 34,6 тис., птиці свійської – 6,6 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 березня 2020р. зменшилась на 0,7%, у т.ч. корів – на 1,5%, птиці залишилась на рівні минулого року, а овець та кіз збільшилась на 25,8%, свиней – на 2,0%.

У господарствах населення утримувалось 72,3% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78,8%, свиней – 42,1%, овець і кіз – 74,9%, птиці всіх видів – 36,2%.


19.03.2021

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2021 РОКУ

У січні 2021р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 65,5 млн.дол. США і 33,4 млн.дол. Порівняно з січнем 2020р. експорт збільшився на 12,4% (7,2 млн.дол.), імпорт зменшився на 14,5% (5,7 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 32,1 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,96.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 87 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем 2020р. на 6,5% та становив 27,4 млн.дол., або 41,8% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Нідерландів, Польщі, Німеччини, Бельгії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Алжиру, Туреччини, Єгипту, Білорусі.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем 2020р. збільшилась частка зернових культур; жирів та олій тваринного або рослинного походження; залишків і вiдходів харчової промисловості; молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду. Натомість зменшилась частка насiння і плодів олійних рослин; продукцiї борошномельно-круп'яної промисловості. Імпорт товарів з країн Європейського Союзу зменшився проти січня 2020р. на 25,5% та становив 16,9 млн.дол., або 50,6% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Литви.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Російської Федерації, Казахстану, США.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; виробів з чорних металiв; їстівних плодів та горiхів; зернових культур; каучуку, гуми. Зменшилась частка механічних машин; електричних машин; засобів наземного транспорту, крім залізничного; пластмас, полімерних матеріалів.


17.03.2021

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У СІЧНІ 2021 РОКУ

У січні 2021р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 697,6 млн.грн (73,7% нарахованих за цей період сум).

На кінець січня 2021р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 911,0 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 366,1 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 179,7 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком – 87,8 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 80,5 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 16,9 млн.грн.


15.03.2021

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЛЮТОМУ 2021 РОКУ

Індекс споживчих цін по області в лютому 2021р. порівняно попереднім місяцем становив 101,2%, з початку року – 102,3%.

На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,5%. Найбільше (на 10,2%) подорожчав цукор. У межах 5,9–1,4% підвищились ціни на маргарин, соняшникову олію, фрукти, овочі, яловичину, м'ясо птиці, продукти переробки зернових, сало, кондитерські вироби з борошна, рис, макаронні вироби, сметану, на 0,7–0,2% – на хліб, рибу та продукти з риби, сири, кисломолочну продукцію, свинину. Водночас на 2,5–0,3% подешевшали яйця, безалкогольні напої, молоко.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 1,8%, у т.ч. на алкогольні напої – на 2,0%, тютюнові вироби – на 1,5%.

Одяг та взуття подешевшали на 2,6%: одяг – на 3,0%, взуття – на 2,2%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% зумовлено підвищенням плати за оренду житла, його утримання та ремонт – на 1,1% та 0,4% відповідно.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 2,3% в першу чергу за рахунок подорожчання палива та мастил на 7,4%, проїзду в залізничному пасажирському транспорті – на 2,5%. Разом з тим на 0,6% зменшились ціни на автомобілі.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищились на 0,4%, зокрема, на амбулаторні послуги – на 1,6%.

Серед інших товарів та послуг подорожчання відбулось у сфері відпочинку та культури, на послуги ресторанів та готелів, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла – на 2,1–0,4%.


12.03.2021

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2020 РОЦІ

За попередніми даними у 2020р. в області прийнято в експлуатацію 216,6 тис.м2 загальної площі житлових будівель, що на 33,1% менше, ніж у 2019р. Із загального обсягу 40,7% прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 59,3% – в будинках із двома та більше квартирами. У цілому по області прийнято в експлуатацію понад 2,5 тис. квартир. Середній розмір квартири становив 84,2 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 113,6 м2, у міській – 78,3 м2 загальної площі.

Перше місце за обсягами прийнятих в експлуатацію житлових будівель традиційно посів обласний центр – 129,1 тис.м2 загальної площі, або 59,6% загального обсягу.

Крім того, у 2020р. прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки (нового будівництва) загальною площею 18,6 тис.м2, що в 2,0 раза менше порівняно з 2019р.


11.03.2021

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У ІV КВАРТАЛІ 2020 РОКУ

У ІV кварталі 2020р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 1525,0 млн.грн.

У структурі загального обсягу реалізованих послуг 40,8% припадало на послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, 17,7% – на послуги у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, 14,0% – на операції з нерухомим майном.

Частка послуг, реалізованих населенню, становила 23,1% загального обсягу реалізованих послуг.


10.03.2021

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2021 РОКУ

У січні 2021р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 3,6 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 48,4% припадає на переробну промисловість, з неї: 19,5% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 12,8% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 4,1% – на машинобудування.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 49,0% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень 2021р. становив 2,9 тис.грн.


04.03.2021

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ 2021 РОКУ

У січні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 285,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем 2020р. становив 228,1%.

У порівнянні з січнем 2020р. зросло будівництво інженерних споруд в 5,7 раза та житлових будівель на 4,4%, водночас будівництво нежитлових будівель скоротилося на 40,1%.

Капітальний та поточний ремонти становили 68,0% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво – 24,8%, реконструкція та технічне переоснащення – 7,2%.

04.03.2021

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 ЛЮТОГО 2021 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 лютого 2021р. становила 15,6 млн.грн, що вдвічі більше, порівняно з 1 січня 2021 п.р.

На початок лютого п.р найбільша сума заборгованості припадала на промисловість (79,9%) та будівництво (12,2%).

Вчасно не отримали заробітну плату 998 працівників. Кожному з них не виплачено в середньому по 15602 грн, що на 45,5% більше від середньої заробітної плати за січень 2021р.


03.03.2021

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ 2021 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні 2021р. становила 10725 грн, що в 1,8 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн), проте на 13,1% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в січні 2021р. була заробітна плата працівників фінансової та страхової діяльності (22771 грн), сфери державного управління й оборони обов’язкового соціального страхування (13833 грн), промисловості (11602 грн), будівництва (11556).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (20218 грн) і перевищував середньообласний показник у 1,9 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 20,3–52,4% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у січні 2021р. порівняно з груднем 2020р. зменшилась на 18,1%, а відносно січня 2020р. зросла на 14,5%.


01.03.2021

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2021 РОКУ

У січні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 59,9 млн.ткм, що на 34,2% менше відповідного періоду попереднього року. Перевезено 364,1 тис.т вантажів, що на 21,8% менше обсягу січня 2020р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 45,4 млн.пас.км, що становить 58,9% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 5,0 млн. пасажирів (на 40,7% менше, ніж у січні торік). Міським електротранспортом перевезено 2,3 млн. пасажирів (на 37,1% менше).

01.03.2021

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2021 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня 2021р. у порівнянні з січнем 2020р. становив 93,5%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня 2020р. збільшився на 15,3%.

У переробній промисловості в січні 2021р. виробництво продукції зменшилось на 11,1%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 2,1 раза, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 22,4%, машинобудуванні – на 15,3%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 9,8%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 7,2%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 3,5%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 3,4%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем 2020р. становив 100,7%.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2021, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi