27.03.2020

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2019 РОЦІ

За результатами обстеження робочої сили кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в 2019р. становила 537,1 тис. осіб, а у віці 15–70 років – 528,8 тис. осіб. Кількість безробітних віком 15 років і старше та у віці 15–70 років становила по 45,8 тис. осіб.

У 2019р. рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 50,6%, а серед населення віком 15–70 років – 57,0%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше становив 7,9%, а серед осіб віком 15–70 років – 8,0%.

27.03.2020

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЛЮТОМУ 2020 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в лютому 2020р. було використано газу природного 86,3 млн.м3, вугілля кам’яного – 22,9 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 7,2 тис.т, бензину моторного – 0,9 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС пропану і бутану скраплених становив 2,7 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 2,5 тис.т, бензину моторного – 2,3 тис.т.

Порівняно з лютим 2019р. збільшились обсяги використання вугілля кам’яного на 37,4%, пропану і бутану скраплених – на 8,6%. Разом з тим обсяги використання газу природного зменшились на 16,1%, бензину моторного – на 2,9%, газойлів (палива дизельного) – на 2,6%.

Станом на 1 березня 2020р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 156,2 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 9,6 тис.т, бензину моторного – 3,9 тис.т, мазутів паливних важких – 2,9 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,7 тис.т.


25.03.2020

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2020 РОКУ

У січні–лютому 2020р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 206,6 млн.ткм, що на 4,4% менше обсягу відповідного періоду попереднього року. Перевезено 1066,2 тис.т вантажів, що на 10,6% менше обсягу січня–лютого 2019р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирообіг в обсязі 152,2 млн.пас.км, що становить 99,7% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 16,8 млн. пасажирів, що на 7,0% більше, ніж у січні–лютому 2019р. Міським електротранспортом перевезено 7,4 млн. пасажирів (на 24,5% більше).

25.03.2020

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2020 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–лютого 2020р. у порівнянні з січнем–лютим 2019р. становив 100,7%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–лютого 2019р. збільшився на 34,9%.

У переробній промисловості в січні–лютому 2020р. виробництво продукції збільшилось на 0,8%, у т.ч. у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 37,9%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 7,4%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 2,4%. Поряд із цим зменшився випуск продукції у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, на 28,7%, машинобудуванні – на 12,4%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 5,9%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 1,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–лютим 2019р. становив 100,0%.

25.03.2020

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2020 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–лютому 2020р. становив 4218,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 17,5% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в лютому п.р. порівняно з січнем зменшився на 2,4%, порівняно з лютим 2019р. збільшився на 19,8%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–лютому 2020р. становив 2292,5 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,6% більше від обсягу січня–лютого 2019р. У лютому 2020р. його обсяг становив 1131,2 млн.грн і в порівнянних цінах проти лютого 2019р. збільшився на 13,8%, проти січня 2020р. зменшився на 2,4%.


20.03.2020

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2020 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 лютого 2020р. становила 1253930 осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня 2020р., чисельність наявного населення скоротилась на 772 особи. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення - 872 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення - 100 осіб.

Протягом січня 2020р. на Хмельниччині народилось 903 немовляти, зареєстровано 1775 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (61,7%), друге - новоутворення (12,1%), третє - зовнішні причини смерті (5,3%).

20.03.2020

СТАН ТВАРИННИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ-ЛЮТОМУ 2020 РОКУ

У січні-лютому 2020р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 96,1%, у т.ч. у підприємствах - 91,3%, у господарствах населення - 100,8%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 15,3 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 4,4% менше, ніж у січні-лютому 2019р., вироблено 75,3 тис.т молока (на 1,6% більше) та 125,2 млн.шт яєць (на 22,2% менше).

За розрахунками, на 1 березня 2020р. у господарствах усіх категорій налічувалося 224,0 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 125,6 тис. корів, свиней - 307,5 тис., овець та кіз - 27,5 тис., птиці свійської - 6,6 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби, у т.ч. корів, в порівнянні до 1 березня 2019р. зменшилась на 3,2%, свиней - на 4,1%, птиці - на 0,8%, а овець та кіз збільшилась на 1,1%.

У господарствах населення утримувалось 72,1% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів - 79,1%, свиней - 47,4%, овець і кіз - 92,7%, птиці всіх видів - 36,2%.


18.03.2020

ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2019 РОЦІ

У 2019р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 6599,3 тис.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Обсяг залучених із початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 31 грудня 2019р. становив 203,0 млн.дол., в розрахунку на одну особу населення – 161,6 дол.

Інвестиції надійшли з 35 країн світу. Із країн Європейського Союзу з початку інвестування внесено 185,1 млн.дол. (91,2% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 17,9 млн.дол. (8,8%).

Переважна частина загального обсягу прямих інвестицій (65,4%) належить інвесторам із Нідерландів, ще 23,4% припадає на країни-інвестори: Кіпр, Польщу, Німеччину, Британські Віргінські острови.

На підприємствах промисловості зосереджено 160,6 млн.дол. (79,3% загального обсягу прямих інвестицій в області), у т.ч. переробної промисловості – 160,4 млн.дол. У підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів внесено 24,3 млн.дол. (12,0%), у сферу здійснення операцій з нерухомим майном – 8,9 млн.дол. (4,4%), сільського, лісового та рибного господарств – 7,0 млн.дол. (3,4%).

Прямі інвестиції з області в економіку країн світу здійснювало два підприємства.

18.03.2020

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2020 РОКУ

У січні 2020р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 56,5 млн.дол. США і 38,8 млн.дол. Порівняно з січнем 2019р. експорт збільшився на 5,7% (3,1 млн.дол.), імпорт – на 48,5% (12,7 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 17,7 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,46.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 84 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу зменшився порівняно з січнем 2019р. на 20,1% та становив 25,9 млн.дол., або 46,0% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Нідерландів, Польщі, Німеччини, Іспанії, Італії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Єгипту, Китаю, Білорусі.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем 2019р. збільшилась частка зернових культур; електричних машин; жирів та олій тваринного або рослинного походження. Натомість зменшилась частка молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду; насiння і плодів олійних рослин; цукру і кондитерських виробів з цукру; овочів; залишків і вiдходів харчової промисловості.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу збільшився проти січня 2019р. в 1,7 раза та становив 23,1 млн.дол., або 59,4% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Бельгії, Німеччини, Чехії, Литви.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, США.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин; овочів; продуктів неорганiчної хiмiї; меблів. Зменшилась частка електричних машин; засобів наземного транспорту, крім залізничного; бавовни; палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; пластмас, полімерних матеріалів.


16.03.2020

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЛЮТОМУ 2020 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) у лютому 2020р. порівняно з попереднім місяцем становив 99,9% та 99,7% відповідно, з початку року – 100,2% та 99,9%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в лютому в цілому не змінились. При цьому на 16,2% знизились ціни на яйця. У межах 4,5–0,7% подешевшали сметана, м'ясо птиці, свинина, пластівці вівсяні, риба та продукти з риби, крупи ячні та гречані. Водночас на 3,2–0,3% подорожчали пшеничне борошно, макаронні вироби, фрукти, овочі, сало, сіль, яловичина, вироби кондитерські з цукру та борошна, соняшникова олія, безалкогольні напої, масло, кисломолочна продукція, молоко, сири.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,4% за рахунок подорожчання тютюнових виробів на 0,9%.

Одяг та взуття подешевшали на 2,9%, у т.ч. одяг – на 3,4%, взуття – на 2,5%.

На зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,3% вплинуло зменшення тарифів на природний газ на 12,5%. Разом з тим підвищилась плата за каналізацію (на 18,5%), водопостачання (на 14,1%) та оренду житла (на 1,3%).

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,8%, що зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції на 1,2%. Водночас зниження цін відбулось на послуги санаторно-курортних установ (на 2,4%).

Ціни на транспорт у цілому не змінились, проте на 5,6% подешевшали шини для легкових автомобілів, на 2,4% – паливо та мастила. Послуги залізничного та автодорожнього пасажирського транспорту, навпаки, стали дорожчими на 2,6% та 1,2% відповідно.

Підвищення цін у сфері зв’язку на 1,3% спричинено подорожчанням послуг Інтернету на 6,7%.

Серед інших товарів та послуг ціни зросли на ювелірні вироби із золота, послуги ресторанів і готелів на 4,6% та 0,5% відповідно. Водночас зниження цін зафіксовано у сфері відпочинку та культури (на 0,9%), на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла (на 0,3%).


10.03.2020

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У ІV КВАРТАЛІ 2019 РОКУ

У ІV кварталі 2019р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 1552,1 млн.грн.

У структурі загального обсягу реалізованих послуг 50,8% припадало на послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, 12,1% – на діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, 10,9% – на операції з нерухомим майном.

Частка послуг, реалізованих населенню, становила 22,9% загального обсягу реалізованих послуг, підприємствам (установам) – 71,5%.


06.03.2020

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2020 РОКУ

У січні 2020р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 3,5 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 56,7% припадає на переробну промисловість, з неї: 27,8% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 13,4% – на виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 3,6% – на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 40,7% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень 2020р. становив 2,8 тис.грн.


04.03.2020

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2020 РОКУ

У січні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 108,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем 2019р. становив 92,0%.

У порівнянні з січнем 2019р. зросло будівництво нежитлових будівель на 25,6%, водночас будівництво житлових будівель та інженерних споруд скоротилося на 23,2% та 17,5% відповідно.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 70,0% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти – 30,0%.

04.03.2020

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У CІЧНІ 2020 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні 2020р. становила 8846 грн, що в 1,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн), проте на 17,5% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в січні 2020р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (14699 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (12506 грн), промисловості (10751 грн), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (9195 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (17454 грн) і перевищував середньообласний показник у 2,0 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 50,9–72,1% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у січні 2020р. порівняно з груднем 2019р. зменшилася на 18,6%, а відносно січня 2019р. збільшилася на 14,6%.

04.03.2020

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 ЛЮТОГО 2020 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 лютого 2020р. становила 10,4 млн.грн (що в 1,9 раза більше, ніж на 1 січня 2020р.), або 0,6% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2020р. У структурі загальної суми заборгованості 49,8% утворено на економічно активних підприємствах, 44,4% – на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та 5,8% – на економічно неактивних підприємствах.

Уся сума заборгованості економічно активних підприємств припадала на промисловість.

Вчасно не отримали заробітну плату 364 працівника економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 14246 грн, що в 1,6 раза більше від середньої заробітної плати за січень 2020р.

04.03.2020

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У СІЧНІ 2020 РОКУ

У січні 2020р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 584,7 млн.грн (84,5% нарахованих за цей період сум).

На кінець січня 2020р. заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 645,6 млн.грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 278,6 млн.грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 120,2 млн.грн, за управління багатоквартирним будинком – 72,1 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 52,3 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 13,6 млн.грн.


03.03.2020

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2019 РОЦІ

У 2019р. в області прийнято в експлуатацію 323,6 тис.м2 загальної площі житлових будівель, що на 0,4% менше, ніж у 2018р. Із загального обсягу 50,4% прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 49,6% – в будинках із двома та більше квартирами. У цілому по області прийнято в експлуатацію понад 3,7 тис. квартир. Середній розмір квартири становив 88,4 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 151,8 м2, у міській – 79,9 м2 загальної площі.

Перше місце за обсягами прийнятих в експлуатацію житлових будівель традиційно посів обласний центр – 150,9 тис.м2 загальної площі, або 46,6% загального обсягу.

Крім того, у 2019р. прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки (нового будівництва) загальною площею 37,9 тис.м2, що в 2,5 раза більше порівняно з 2018р.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2020, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi