28.03.2019

ЯК МИ ОЦІНЮЄМО СВОЄ ЗДОРОВ’Я ТА ЧИ ДОСТУПНІ НАМ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ?

Здоров’я – це сукупність фізичних та духовних якостей людини, які є основою її довголіття і дозволяють реалізувати свій духовний потенціал, створювати щасливу сім’ю та народжувати дітей. Все це є фундаментом для побудови міцної держави, тому питання можливостей збереження та поліпшення здоров’я людей завжди є актуальними.

З метою вивчення думки населення країни та її регіонів про стан свого здоров’я та доступність медичних послуг, органами статистики проведено опитування серед домогосподарств, що беруть участь у вибірковому обстеженні умов їх життя.

Результати опитування свідчать, що кожен другий українець оцінив стан свого здоров’я як "добрий", дві особи з п’яти як "задовільний", кожен десятий наш співвітчизник вважав його "поганим". Серед регіонів України найміцнішим здоров’ям змогли похизуватися мешканці Львівської та Полтавської областей (відповідно 66% та 61%). Водночас найбільш хворобливими виявилися мешканці Херсонщини, серед яких майже кожен сьомий вважав своє здоров’я поганим.

На Хмельниччині сім осіб із десяти хворіли протягом року, що передував опитуванню. Понад третина мешканців області мали хронічні захворювання. Найпоширенішими хворобами вже традиційно були названі гіпертонія та серцеві захворювання.

За медичною допомогою 68% мешканців нашої області зверталися до поліклініки, кожен третій скористався послугами сімейного лікаря в поліклініці, майже 5% наших краян відвідали платні медичні установи та приватних лікарів, одній особі із ста викликали швидку медичну допомогу.

Доступність медичної допомоги значною мірою залежить від фінансових можливостей домогосподарств. Так, 5% домогосподарств області, у яких хто-небудь протягом року потребував медичної допомоги, придбання ліків та медичного приладдя, повідомили про випадки неможливості задовольнити свої потреби. Основною причиною недоступності окремих видів медичної допомоги переважна більшість домогосподарств, як і в попередні роки, вказала занадто високу вартість ліків, медичних товарів та послуг охорони здоров’я.

Програмою опитування було також передбачено вивчення питань щодо народжуваності. За його підсумками, на Хмельниччині серед жінок у віці 15 років і старші, 87% за своє життя народжували дітей. Більше половини з них народили по двоє дітей, понад третина – по одній, кожна десята – трьох дітей і більше. Первістка, в основному, народжували жінки у віці 20–24 років.

28.03.2019

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2018 РОЦІ

За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності кількість зайнятого населення віком 15–70 років у 2018р. становила 522,0 тис. осіб, а кількість безробітних – 48,0 тис. осіб.

Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з 2017р. збільшився на 1,2 в.п. та становив 55,9%, серед населення працездатного віку – на 1,5 в.п. та 64,7% відповідно.

Рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці) серед економічно активного населення віком 15–70 років зменшився з 8,9% у 2017р. до 8,4% у 2018р.


27.03.2019

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЛЮТОМУ 2019 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в лютому 2019р. було використано газу природного 102,9 млн.м3, вугілля кам’яного – 16,6 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 7,4 тис.т, бензину моторного – 0,9 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,5 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС пропану і бутану скраплених становив 2,7 тис.т, палива дизельного – 2,2 тис.т, бензину моторного – 2,2 тис.т.

Порівняно з лютим 2018р. збільшились обсяги використання вугілля кам’яного в 7,7 раза. Разом з тим обсяги використання газойлів (палива дизельного) зменшились на 21,9%, газу природного – на 20,8%, бензину моторного – на 13,6%, пропану і бутану скраплених – на 0,3%.

Станом на 1 березня 2019р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 66,2 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 8,9 тис.т, бензину моторного – 3,5 тис.т, мазутів паливних важких – 3,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 1,0 тис.т.

27.03.2019

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2019 РОКУ

У січні–лютому 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 217,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–лютим 2018р. становив 99,9%.

У порівнянні з відповідним періодом 2018р. зросло будівництво інженерних споруд в 1,6 раза, водночас будівництво будівель скоротилося на 15,2%, у т.ч. житлових – на 21,0%, нежитлових – на 7,7%.

Підприємствами м. Хмельницького вироблено 51,9% загального обсягу будівельної продукції, м. Нетішина – 21,7%, м. Кам’янця-Подільського – 9,1%, Хмельницького району – 5,2%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 69,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти – 21,8% та 8,6% відповідно.


26.03.2019

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2019 РОКУ

Індекс промислової продукції за підсумками січня–лютого 2019р. у порівнянні з січнем–лютим 2018р. становив 82,3%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–лютого 2018р. збільшився на 5,3%.

У переробній промисловості в січні–лютому 2019р. виробництво продукції зменшилось на 20,7%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 3,1 раза, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 32,4%, машинобудуванні – на 28,6%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 21,1%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 19,1%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 1,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем–лютим 2018р. становив 85,9%.


25.03.2019

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2019 РОКУ

У січні–лютому 2019р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 216,1 млн.ткм, що на 6,3% більше обсягу відповідного періоду 2018р. Перевезено 1193,1 тис.т вантажів, що на 25,9% більше обсягу січня–лютого 2018р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 152,6 млн.пас.км, що становить 89,0% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 15,7 млн. пасажирів, що на 13,5% менше, ніж у січні–лютому 2018р.

25.03.2019

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2019 РОКУ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–лютому 2019р. становив 3305,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 5,3% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в лютому п.р. порівняно з січнем зменшився на 6,0%, порівняно з лютим 2018р. збільшився на 5,9%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні–лютому 2019р. становив 1891,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 6,8% більше від обсягу січня–лютого 2018р. У лютому 2019р. його обсяг становив 916,3 млн.грн і в порівнянних цінах проти лютого 2018р. збільшився на 7,4%, проти січня 2019р. зменшився на 6,0%.

25.03.2019

ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ СУБСИДІЙ У СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2019 РОКУ

У лютому 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 155,7 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в лютому 2019р. зменшився порівняно з лютим 2018р. на 15,2% і становив 1136,6 грн.

У січні–лютому 2019р. за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 18,0 тис. домогосподарств, що на 12,7% більше, ніж у відповідному періоді 2018р. При цьому на домогосподарства в міських поселеннях припадало 45,2% таких звернень, у сільській місцевості – 54,8%. У січні–лютому 2019р. призначено субсидії 22,6 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 12,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 10,5 тис. Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилась на 18,5%. Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–лютому 2019р. становила 21,5 млн.грн (у міських поселеннях – 11,0 млн.грн, у сільській місцевості – 10,5 млн.грн), у відповідному періоді 2018р. – 21,1 млн.грн (у міських поселеннях – 15,0 млн.грн, у сільській місцевості – 6,1 млн.грн).

У січні–лютому 2019р. 978 домогосподарствам призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 133 домогосподарствам, у сільській місцевості – 845. Кількість домогосподарств, яким було призначено субсидії, порівняно із відповідним періодом 2018р. зменшилась в 3,7 раза. За січень–лютий 2019р. сума призначених субсидій становила 2,9 млн.грн (у міських поселеннях – 0,4 млн.грн, у сільській місцевості – 2,5 млн.грн), у відповідному періоді 2018р. – 10,5 млн.грн (у міських поселеннях – 1,8 млн.грн, у сільській місцевості – 8,7 млн.грн). Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в лютому 2019р. збільшився порівняно з лютим 2018р. на 5,0% і становив 3089,3 грн. У січні–лютому 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 2,4 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. – 16,4 млн.грн.


21.03.2019

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2019 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 лютого 2019р. становила 1263,6 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня 2019р., чисельність наявного населення скоротилась на 1091 особу. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 1160 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 69 осіб.

Протягом січня 2019р. на Хмельниччині народилось 911 немовлят, зареєстровано 2071 померлого. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (63,1%), друге – новоутворення (10,5%), третє – зовнішні причини смерті (4,0%).


20.03.2019

СТАН ТВАРИННИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2019 РОКУ

У січні–лютому 2019р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 105,3%, у т.ч. у підприємствах – 112,1%, у господарствах населення – 100,1%.

Господарствами всіх категорій області реалізовано на забій 16,0 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3,9% більше, ніж у січні–лютому 2018р., вироблено 74,1 тис.т молока (на 6,8% більше) та 161,0 млн.шт яєць (на 16,4% більше).

За розрахунками, на 1 березня 2019р. в області налічувалося 231,5 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 129,7 тис. корів, свиней – 320,5 тис., овець та кіз – 27,2 тис., птиці свійської – 6,6 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 березня 2018р. збільшилась на 1,4%, овець та кіз – на 0,4%, а корів зменшилась на 1,7%, свиней – на 1,2%, птиці – на 6,9%.

У господарствах населення утримувалось 70,5% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78,6%, свиней – 48,1%, овець і кіз – 91,5%, птиці всіх видів – 34,7%.


19.03.2019

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2019 РОКУ

У січні 2019р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 47,8 млн.дол. США і 25,6 млн.дол. Порівняно з січнем 2018р. експорт збільшився на 10,6% (4,5 млн.дол.), імпорт, навпаки, зменшився на 10,7% (3,0 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 22,2 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,87.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 92 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем 2018р. на 39,1% та становив 32,6 млн.дол., або 68,2% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Німеччини, Польщі, Румунії, Італії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Ізраїлю, Марокко.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем 2018р. збільшилась частка зернових культур; овочів; жирів та олій тваринного або рослинного походження; приладів та апаратів оптичних, фотографічних; чорних металів; виробів з чорних металів. Натомість зменшилась частка електричних машин; насіння і плодів олійних рослин; пластмас, полімерних матеріалів; продукцiї борошномельно-круп'яної промисловості.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу збільшився проти січня 2018р. на 0,6% та становив 13,8 млн.дол., або 53,9% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Литви, Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Саудівської Аравії, Білорусі.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка засобів наземного транспорту, крім залізничного; електричних машин; добрив; палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки. Зменшилась частка пластмас, полімерних матеріалів; механічних машин; мила, поверхнево-активних органічних речовин; живих тварин; каучуку, ґуми.


14.03.2019

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ЛЮТОМУ 2019 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) в лютому 2019р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,2% та 100,5% відповідно, з початку року – 101,1% та 101,5%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в області в лютому п.р. порівняно з січнем зросли на 0,4%. Відчутно подорожчали овочі та фрукти (на 4,5% та 4,3% відповідно). Серед овочевої продукції найбільше зросли в ціні капуста – на 12,7%, картопля – на 6,9%, цибуля – на 5,4%, зниження цін зафіксовано на моркву – на 2,5%. У межах 2,5–1,6% підвищились ціни на макаронні вироби, цукор, продукти переробки зернових, з них на пшоно, крупи гречані та ячні – на 4,0–2,7%. На 1,2–0,3% подорожчали кондитерські вироби з борошна, хліб, кисломолочна продукція, масло, риба та продукти з риби. Водночас на 4,1–1,4% подешевшали яйця, свинина, сало, рис, сметана, м’ясо птиці.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,1%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,8%, алкогольні напої – на 0,4%.

Унаслідок сезонного розпродажу на 3,8% подешевшали одяг і взуття: одяг – на 4,2%, взуття – на 3,5%.

Індекс споживчих цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива становив 100,0%, проте вищими на 1,7% стали тарифи на опалення, на 0,4% зросла плата за утримання та ремонт житла, на 0,2% – за його оренду.

У сфері охорони здоров’я зростання цін становило 0,7% через збільшення вартості амбулаторних послуг на 2,9%, а саме: діагностичних – на 3,1%, консультативних – на 2,9%, стоматологічних – на 2,8%.

Незначно (на 0,1%) зросли ціни на транспорт у цілому, проте на 6,0% та 1,6% подорожчав відповідно проїзд у залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті. Разом з тим на 1,0% подешевшали паливо та мастила, на 0,4% – автомобілі.

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,1%, що пов’язано з підвищенням абонентної плати за послуги мобільного зв’язку на 3,2% та за користування мережею Інтернет на 0,7%.


07.03.2019

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ 2019 РОКУ

У січні 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 3,6 млрд.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості - на 2,0 млрд.грн. У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (43,9%), виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (24,4%), виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (11,6%), машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (5,5%).

В області 42,5% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, 11,6% - м.Нетішина, 9,2% - Кам'янець-Подільського району.


05.03.2019

ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2018 РОЦІ

У 2018р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 38,1 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), у 2017р. - 0,6 млн.дол.

Обсяг залучених із початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 31 грудня 2018р. становив 199,5 млн.дол., в розрахунку на одну особу населення - 157,5 дол.

Інвестиції надійшли з 36 країн світу. Із країн Європейського Союзу з початку інвестування внесено 187,7 млн.дол. (94,1% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу - 11,8 млн.дол. (5,9%).

Переважна частина загального обсягу прямих інвестицій (68,7%) належить інвесторам із Нідерландів, ще 22,4% припадає на країни-інвестори: Польщу, Кіпр, Німеччину, Ізраїль.

На підприємствах промисловості зосереджено 157,5 млн.дол. (79,0% загального обсягу прямих інвестицій в області), у т.ч. переробної промисловості - 157,3 млн.дол. У підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів внесено 21,3 млн.дол. (10,7%), у сферу здійснення операцій з нерухомим майном - 10,4 млн.дол. (5,2%), сільського, лісового та рибного господарства - 8,0 млн.дол. (4,0%).

Прямі інвестиції з області в економіку країн світу здійснювало одне підприємство.

05.03.2019

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 ЛЮТОГО 2019 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 лютого 2019р. становила 13,6 млн.грн, або 0,9% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2019р. У структурі загальної суми заборгованості 58,3% утворено на економічно активних підприємствах, 37,3% – на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та 4,4% – на економічно неактивних підприємствах.

Найбільша сума заборгованості (84,7%) припадає на промислові підприємства області.

Вчасно не отримали заробітну плату 0,3 тис. працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 28094 грн, що в 3,8 раза більше, ніж середня заробітна плата за січень 2019р.

05.03.2019

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ 2019 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні 2019р. становила 7439 грн, що в 1,8 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн), проте на 19,3% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в січні 2019р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (11333 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (9870 грн), промисловості (8861 грн), транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (8204 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (12980 грн) і перевищував середньообласний показник в 1,7 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 55,1–72,5% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у січні 2019р. порівняно з груднем 2018р. зменшилась на 17,9%, відносно січня 2018р. збільшилась на 9,0%.

05.03.2019

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У СІЧНІ 2019 РОКУ

У січні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 620,9 млн.грн (83,1% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 103,1 млн.грн.

На кінець січня 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 621,4 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 233,9 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 62,8 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 28,4 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 7,8 млн.грн, за постачання електричної енергії – 140,0 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год), на одного власника особового рахунку в січні 2019р. становили 2799,3 грн.


01.03.2019

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2018 РОЦІ

У 2018р. в області прийнято в експлуатацію 324,9 тис.м2 загальної площі житла (нове будівництво), що на 3,0% менше, ніж у 2017р. Майже дві третини (66,1%) загального обсягу прийнято в експлуатацію в будинках із двома та більше квартирами, 33,9% – в одноквартирних будинках. У цілому по області прийнято в експлуатацію 4,2 тис. квартир. Середній розмір квартири становив 77,9 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 122,0 м2, у міських поселеннях – 74,3 м2 загальної площі.

Перше місце за обсягами прийнятого в експлуатацію житла традиційно посів обласний центр – 196,5 тис.м2 загальної площі, або 60,5% загального обсягу.

Крім того, прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки (нового будівництва) загальною площею 15,3 тис.м2, що на 11,8% менше порівняно з 2017р.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2019, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi