31.01.2020

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У ГРУДНІ 2019 РОКУ

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у грудні 2019р. становила 10844 грн, що в 2,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн), проте на 11,6% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в грудні 2019р. була заробітна плата працівників сфери фінансової та страхової діяльності (18918 грн), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (17487 грн), промисловості (14244 грн), професійної, наукової та технічної діяльності (11515 грн), сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства (11163 грн).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (28963 грн) і перевищував середньообласний показник у 2,7 раза.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 44,1–59,2% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у грудні 2019р. порівняно з листопадом 2019р. збільшилася на 23,6%, а відносно грудня 2018р. – на 15,6%.

31.01.2020

СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 CІЧНЯ 2020 РОКУ

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) на 1 січня 2020р. становила 5,4 млн.грн (що на 9,5% менше, ніж на 1 грудня 2019р.), або 0,2% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2019р. У структурі загальної суми заборгованості 86,2% утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 11,2% – на економічно неактивних підприємствах та 2,6% – на економічно активних підприємствах.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств у грудні 2019р. зменшилась в 12,0 раза. Найбільша сума заборгованості (77,7%) таких підприємств припадала на будівництво.

Вчасно не отримали заробітну плату 8 працівників економічно активних підприємств. Кожному з них не виплачено в середньому по 17538 грн, що в 1,6 раза більше від середньої заробітної плати за грудень 2019р.


29.01.2020

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ГРУДНІ 2019 РОКУ

Підприємствами та організаціями Хмельницької області в грудні 2019р. було використано газу природного 93,8 млн.м3, вугілля кам’яного – 42,0 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 9,1 тис.т, бензину моторного – 0,9 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,5 тис.т. Крім цього, роздрібний продаж через мережу АЗС пропану і бутану скраплених становив 2,6 тис.т, бензину моторного – 2,5 тис.т, палива дизельного – 2,4 тис.т.

Порівняно з груднем 2018р. збільшились обсяги використання вугілля кам’яного на 39,6%. Разом з тим обсяги використання газу природного зменшились на 24,4%, газойлів (палива дизельного) – на 17,8%, бензину моторного – на 17,2%, пропану і бутану скраплених – на 4,4%.

Станом на 1 січня 2020р. у споживачів і постачальників області запаси вугілля кам’яного становили 180,7 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 8,0 тис.т, бензину моторного – 4,0 тис.т, мазутів паливних важких – 3,5 тис.т, пропану і бутану скраплених – 0,8 тис.т.

29.01.2020

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2019 РОЦІ

У 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 3655,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з 2018р. становив 103,4%.

У порівнянні з 2018р. зросло будівництво нежитлових будівель на 37,3%, водночас будівництво житлових будівель та інженерних споруд скоротилося на 19,1% та 6,6% відповідно.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 65,9% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний та поточний ремонти – 29,4% та 4,7% відповідно.


27.01.2020

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2019 РОЦІ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в 2019р. становив 24244,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,5% більше від обсягу попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в грудні 2019р. порівняно з листопадом збільшився на 16,9%, порівняно з груднем 2018р. – на 11,8%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у 2019р. становив 13870,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,1% більше від обсягу 2018р. У грудні 2019р. його обсяг становив 1496,6 млн.грн і в порівнянних цінах проти грудня 2018р. збільшився на 13,4%, проти листопада 2019р. – на 16,9%.


24.01.2020

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2019 РОЦІ

Індекс промислової продукції за підсумками 2019р. у порівнянні з 2018р. становив 85,2%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти 2018р. зменшився на 2,2%.

У переробній промисловості в 2019р. виробництво продукції зменшилось на 8,9%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – в 2,1 раза, машинобудуванні – на 18,9%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 8,9%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 6,8%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 3,0%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 2,3%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 2,1%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з 2018р. становив 71,8%.


23.01.2020

ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ СУБСИДІЙ У СІЧНІ–ГРУДНІ 2019 РОКУ

У грудні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 140,9 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в грудні 2019р. збільшився порівняно з груднем 2018р. на 7,9% і становив 723,0 грн. У січні–грудні 2019р. призначено субсидії 215,5 тис. домогосподарств, із них у міській місцевості – 107,7 тис. домогосподарств, у сільській – 107,8 тис. Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 15,2%. Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–грудні 2019р. становила 88,1 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. – 116,1 млн.грн.

У січні–грудні 2019р. 18,1 тис. домогосподарств призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міській місцевості – 2,0 тис. домогосподарств, у сільській – 16,1 тис. Кількість домогосподарств, яким було призначено такі субсидії, порівняно із відповідним періодом 2018р. зменшилась на 33,6%. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в грудні 2019р. зменшився порівняно з груднем 2018р. на 7,5% і становив 2595,5 грн. У січні–грудні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 52,0 млн.грн, у відповідному періоді 2018р. – 92,4 млн.грн.

23.01.2020

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2019 РОЦІ

У 2019р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 1595,6 млн.ткм, що на 3,6% більше обсягу попереднього року. Перевезено 8144,8 тис.т вантажів, що на 2,6% менше обсягу 2018р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 971,4 млн.пас.км, що становить 96,2% від обсягу 2018р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 101,7 млн. пасажирів, що на 2,9% менше, ніж у 2018р. Міським електротранспортом перевезено 42,0 млн. пасажирів (на 5,4% більше).


22.01.2020

СТАН ТВАРИННИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2019 РОЦІ

За попередніми даними у 2019р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 100,1%, у т.ч. у підприємствах – 97,6%, у господарствах населення – 101,9%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 91,1 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 8,2% менше, ніж у 2018р., вироблено 640,0 тис.т молока (на 2,6% більше) та 1027,3 млн.шт яєць (на 5,7% менше).

У підприємствах обсяг вирощування сільськогосподарських тварин зменшився проти 2018р. на 7,9%, у т.ч. свиней – на 0,6%, великої рогатої худоби – на 6,7%, птиці свійської – на 19,6%, овець та кіз – на 29,7%. Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 116,5%.

За розрахунками, на 1 січня 2020р. у господарствах усіх категорій налічувалося 227,4 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 126,8 тис. корів, свиней – 312,5 тис., овець та кіз – 26,9 тис., птиці свійської – 8,1 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 січня 2019р. зменшилась на 1,2%, у т.ч. корів – на 2,8%, свиней – на 4,1%, овець та кіз – на 1,5%, а птиці збільшилась на 14,1%.

У господарствах населення утримувалось 69,8% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78,5%, свиней – 48,8%, овець і кіз – 91,1%, птиці всіх видів – 32,8%.

22.01.2020

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2019 РОКУ

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 грудня 2019р. становила 1255522 особи. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–листопада 2019р., чисельність наявного населення скоротилась на 9183 особи. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 8639 осіб, міграційне скорочення становило 544 особи.

Протягом січня–листопада 2019р. на Хмельниччині народилось 9177 немовлят, зареєстровано 17816 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (61,4%), друге – новоутворення (12,4%), третє – зовнішні причини смерті (4,5%).


16.01.2020

ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 1 СІЧНЯ 2020 РОКУ

Станом на 1 січня 2020р. на обліку в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Хмельницькій області перебувало 29,9 тис. юридичних осіб та 1,5 тис. відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи.

Найбільша кількість юридичних осіб розташована у містах Хмельницькому (40% від загальної їх кількості), Кам’янці-Подільському (7%) та Хмельницькому районі (6%). У цих регіонах і рівень насиченості суб’єктами в розрахунку на 1000 осіб наявного населення значно перевищує середній рівень по області (24 юридичні особи).

Найпоширенішими організаційно-правовими формами господарювання суб’єктів економіки залишаються товариства з обмеженою відповідальністю – 8,0 тис. (27% від загальної кількості юридичних осіб), приватні підприємства – 5,6 тис. (19%), органи державної влади, організації (установи, заклади) – 3,8 тис. (13%).

У створенні суб’єктів господарської діяльності області брали участь 928 іноземних засновників із 76 країн світу. Найбільша кількість підприємств створена за участю іноземних засновників Російської Федерації – 11%, Польщі – 10%, Туреччини – 8% та Німеччини – 6%.

Упродовж 2019р. в ЄДРПОУ області взято на облік 1116 юридичних осіб (4% від загальної їх кількості). Найбільша кількість суб’єктів створена традиційно в м.Хмельницькому (56% від усіх заснованих), за видами економічної діяльності – у сфері надання інших видів послуг (16%), галузі сільського, лісового та рибного господарства (14%), сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, а також у сфері оптової та роздрібної торгівлі (по 13%). Із створених за цей період юридичних осіб 47% становили господарські товариства, 22% – об’єднання громадян, 9% – приватні підприємства.

Разом з тим, у 2019р. знято з обліку в ЄДРПОУ 579 юридичних осіб, з них найбільше – у м.Хмельницькому (46% від загальної кількості ліквідованих). Серед ліквідованих 30% становили підприємства та господарські товариства.

16.01.2020

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2019 РОКУ

У січні–листопаді 2019р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 587,0 млн.дол. США і 515,5 млн.дол. Порівняно з січнем–листопадом 2018р. експорт зменшився на 0,1% (0,7 млн.дол.), імпорт збільшився на 24,5% (101,5 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 71,5 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,14.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 131 країни світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем–листопадом 2018р. на 7,5% та становив 294,8 млн.дол., або 50,2% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Нідерландів, Іспанії, Бельгії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Туреччини, Російської Федерації, Білорусі, Ізраїлю.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–листопадом 2018р. збільшилась частка насiння і плодів олійних рослин; жирів та олій тваринного або рослинного походження; зернових культур; залишків і вiдходів харчової промисловості. Натомість зменшилась частка електричних машин; молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду; цукру і кондитерських виробів з цукру; їстівних плодів та горіхів, пластмас, полімерних матеріалів; деревини і виробів з деревини.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу збільшився проти січня–листопада 2018р. на 21,9% та становив 259,6 млн.дол., або 50,4% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Туреччини, Білорусі, Саудівської Аравії.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин; електричних машин; засобів наземного транспорту, крім залізничного; палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки. Зменшилась частка пластмас, полімерних матеріалів; продуктів неорганiчної хiмiї; цинку i виробів з нього; чорних металів; мила, поверхнево-активних органічних речовин; ефiрних олій.


15.01.2020

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В ГРУДНІ 2019 РОКУ

Індекс споживчих цін по області та Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) у грудні 2019р. порівняно з попереднім місяцем становив 99,9% та 99,8% відповідно, за рік у цілому – 104,4% та 104,1%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в області в цілому не змінились. При цьому на 4,9–1,4% подешевшали пшоно, м'ясо птиці, риба та продукти з риби, фрукти, на 1,0–0,4% – крупи манні, рис, цукор, яловичина, макаронні вироби, яйця, маргарин, безалкогольні напої, кондитерські вироби з цукру. Водночас на 2,4–0,3% зросли ціни на крупи гречані, кисломолочну продукцію, масло, пшеничне борошно, молоко, соняшникову олію, сири, сметану, овочі, хліб та свинину. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 1,3% за рахунок подорожчання тютюнових виробів на 2,6%. Ціни на алкогольні напої не змінились.

Одяг і взуття подешевшали на 3,6%, зокрема, одяг – на 3,1%, взуття – на 4,2%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,8% в основному зумовлене зменшенням тарифів на природний газ на 11,1%. Крім цього, на 0,5% стали дешевшими утримання та ремонт житла.

У сфері охорони здоров’я ціни зменшились на 0,4%, у т.ч. на фармацевтичну продукцію – на 0,6%. Консультативні послуги, навпаки, подорожчали на 1,4%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 0,8% спричинене здешевленням транспортних засобів на 2,2%, палива та мастил – на 1,3%. Разом з тим на 4,8% зросла вартість проїзду в міському маршрутному таксомоторі.

Серед інших товарів та послуг зменшились ціни у сфері зв’язку, відпочинку та культури, на товари для особистого догляду, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла (на 1,0–0,8%). На 38,1% подорожчали ритуальні послуги.


09.01.2020

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2019 РОКУ

У січні–листопаді 2019р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 39,6 млрд.грн.

У структурі обсягів реалізованої промислової продукції 70,3% припадає на переробну промисловість, з неї: 28,1% – на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, 18,8% – виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 6,7% – машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання.

Підприємствами з виробництва та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря реалізовано 27,0% від загального обсягу.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–листопад 2019р. становив 31,2 тис.грн.

В області 34,0% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, 12,0% – Кам'янець-Подільського району, 10,0% – м.Нетішина.


08.01.2020

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ЛИСТОПАДІ 2019 РОКУ

У листопаді 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 204,4 млн.грн (49,2% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 81,3 млн.грн.

На кінець листопада 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 511,3 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 193,7 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 83,1 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 49,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 13,2 млн.грн, за постачання електричної енергії – 100,1 млн.грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт.год), на одного власника особового рахунку у листопаді 2019р. становили 1920,3 грн.


При передрукуванні або використанні окремих статистичних даних
посилання на першоджерело обов'язкове
© 2000-2020, Головне управлiння статистики у Хмельницькій областi